Hopprepet

Förskolan Hopprepet är belägen mitt i bostadsområdet Brickebacken. Förskolan har skogen utanför knuten.

Avdelningar

  • Bullerbyn för 1–3-åringar
  • Mellangården för 1–3-åringar
  • Norrgården för 3–5-åringar
  • Storgården för 3–5-åringar
  • Sörgården för 1–5-åringar.

Inriktningar

Vår verksamhet ska genomsyras av barns delaktighet och inflytande. Vi låter barnen vara delaktiga i vardagen. Vår pedagogiska bas är leken, eftersom barns utveckling och lärande sker genom den. Leken innehåller mycket lust och glädje och finns med överallt såsom i naturupplevelser, språk, matematik, skapande, musik med mera.

Personalen på förskolan arbetar aktivt med att väcka ett intresse bland barnen för naturvetenskap och teknik.

Vi är mycket stolta över att vår förskola är Grön Flagg-certifierad genom vårt arbete kring temat Närmiljö. Vi fortsätter nu vårt miljöarbete med inriktning Livsstil och hälsa.

Mat

Vi tillagar maten själva.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Björkrisvägen 16, Örebro

Telefonnummer

Bullerbyn, 019-21 35 84
Mellangården, 019-21 35 87
Norrgården, 019-21 35 86
Storgården, 019-21 35 89
Sörgården, 019-21 35 88

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?