Hasselbacken

Vår förskola ligger i Åbackehuset i Örnsro med närhet till stadskärnan och grönområden. Vi har en stor gård med träd och buskar.

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och två förskolechefer.

Avdelningar

Vi har en avdelning med 21 barn i åldrarna 1–4 år.

Under sommaren och vid jul sker samarbete med förskolor i Rosta, där förskolorna slår samman sin verksamhet.

Inriktningar

På Hasselbacken arbetar vi projektinriktat. Barnens intressen, nyfikenhet och behov styr vilka projekt vi arbetar med. I projektet använder vi oss av alla våra sinnen, upptäcker och lär oss tillsammans. Vi arbetar med skapande på olika sätt: färg och form, musik och rörelse, språk och lek. Att skapa trygghet och gemenskap är viktigt för lust och lärande.

Vi arbetar med barns inflytande och demokrati, tillsammans med barnen utformar vi verksamheten och vår dag. Vårt motto är "Alla barn är olika – men lika mycket värda!" Vi vill ge barnen möjlighet att känna "Jag kan!"

Rosta förskolor arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete. Vår vision är "Rosta förskolor har en inspirerande lärandemiljö där barnen utifrån sina förutsättningar utvecklas till kompetenta barn".

Mat

Vi har ett mottagningskök som vi sköter själva. Maten lagas på Kubens förskola. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med smart mat.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åbackegatan 6–8, Örebro

Telefonnummer

019-21 35 26

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 12 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?