Bergagård

Förskolan ligger i Lundby, i de nordvästra delarna av Örebro.

Avdelningar

Förskolan har plats för 56 barn i åldrarna 1–5 år. På Flugan går
1–2-åringarn, på Humlan går 2–3-åringarna och på Fjärilen går
4–5-åringarna under läsåret 2016–2017. Denna organisation bygger på att miljön växer med barnen.

Inriktningar

På Bergagård vill vi att utforskande och lärande ska gå hand i hand. Vistelsen på förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag på förskolan. Vi vill tillsammans med barnen skapa och bevara ett öppet och positivt klimat där ömsesidig respekt råder.

Detta försöker vi nå genom att

  • jobba projektinriktat där utforskande av olika slag står i centrum
  • jobba aktivt för att skapa goda möten och relationer i vår verksamhet
  • barnen får möta vuxna som lyssnar in och tar barnen på allvar
  • pedagogerna tar till vara barnens intressen och funderingar genom att bygga vidare på dessa
  • barnen får stöd och utrymme att uttrycka sin åsikt.

Verksamhet bedrivs förutom i våra lokaler också ute på förskolans gård som är en stor naturtomt, samt i närliggande miljöer så som skogen och olika lekparker.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök där vår kock lagar mat till oss varje dag.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mineralgatan 1, Örebro.

Telefonnummer

Fjärilen, 019-21 28 70.

Flugan, 019-21 28 80.

Humlan, 019-21 28 71.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?