Backagården

Backagårdens förskola är centralt placerad i Stora Mellösa, som ligger i Östernärke cirka två mil utanför Örebro.Förskolan har sex avdelningar: Bullerbyn, Lönneberga, Mattisborgen, Junibacken, Körsbärsdalen och Hoppetossa.

Backagården

I förskolans huvudbyggnad finns avdelningarna Junibacken, Körsbärsdalen och Hoppetossa. Vi har en fin utemiljö med stor gård som erbjuder barnen olika aktiviteter och lekmiljöer. Gården delas av i två mindre gårdar för att skapa trygghet för barnen. På gården finns även en paviljong med avdelningen Mattisborgen. Stora Mellösa skola ligger bredvid förskolan, och i två av skolans klassrum finns avdelningarna Bullerbyn och Lönneberga. Klassrummen är ombyggda och anpassade för förskoleverksamhet och har en egen gård i anslutning till skola. Det finns även tillgång till skolans gymnastiksal.

Avdelningar

Förskolan består av sex avdelningar med barn i åldersindelade barngrupper och det finns cirka 106 barn inskrivna.

Inriktningar

Vårt arbete utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010). Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet och nyfikenhet lust och glädje präglar verksamheten. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag på förskolan, genom att ta vara på barns nyfikenhet och fånga deras intressen, behov, aktiviteter/lek och relationer i olika projekt. Vi vuxna ska vara lyhörda, närvarande och medforskande tillsammans med barnen.

Verksamheten på Backagårdens förskola värdesätter den fria leken som viktig och värdefull, där barnen bearbetar händelser och upptäckter i sina liv. De lär sig använda sin fantasi, kreativitet, empati, turtagning och att utveckla språket. Vi vill skapa stimulerande lekmiljöer både ute och inne, och vi har mycket utevistelse.

Vi arbetar med verktyget "Från start till mål "som är ett utarbetat hjälpmedel för att underlätta vårt systematiska kvalitetsarbete. Det sätter barnet i fokus, ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. Unikum är ett digitalt hjälpmedel där vi dokumenterar och kommunicerar vår verksamhet med föräldrarna. Barnens vårdnadshavare får inblick i sina barns verksamhet och i barnens egen utveckling, de kan reflektera tillsammans med sitt barn om vad de utforskar och utvecklar på förskolan.

Mat

Förskolan har eget tillagningskök där maten tillagas från grunden och strävar efter att använda så många ekologiska råvaror som möjligt.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Almsvägen 10–12, Stora Mellösa.

Telefonnummer

Bullerbyn: 019-21 59 74 alt. 076-551 19 00.

Lönneberga: 019-21 59 78 alt. 076-496 82 90.

Mattisborgen: 019-21 59 91 alt. 076-551 32 85.

Junibacken: 019-21 59 79 alt. 076-551 19 03.

Körsbärsdalen: 019-21 59 81 alt. 076-551 19 05.

Hoppetossa: 019-21 59 77 alt. 076-551 19 01.

Förskolechef Denice Östman: 070-669 55 72.

E-post

Förskolechef

backagarden.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?