Till startsidan
Webbkarta
Hem

Besöka oss

Varje år kommer elever, föräldrar och personal från hela landet till Örebro för att bekanta sig med oss. Under året bjuder vi bland annat in till miljö- och praktikbesök.

Under vårterminen året innan du som elev ska söka till gymnasiet bjuder vi in till miljöbesök. Det innebär att du får möjlighet att se våra fyra skolor och våra gymnasieprogram.

På höstterminen året innan du ska söka till gymnasiet, är du sedan välkommen på praktikbesök. Det innebär att du som elev får följa det program du är intresserad av att söka till. På så vis får du möjlighet att testa hur det skulle vara att studera hos oss. Praktikbesöket är under tre skoldagar.

Om du varit på miljöbesök får du en inbjudan till praktikbesök hemskickad till dig.      

Välkomna!

 

Miljöbesök 2014

 

OBS! Årets miljöbesök har redan varit.

Elever med grav eller generell språkstörning
måndag 31 mars- onsdag 2 april 2014

Anmäl er till miljöbesöket genom att fylla i och skicka in anmälan nedan.
AnmälanPDF

Sista anmälningsdag: 28 februari 2014

Döva och hörselskadade elever samt elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning
måndag 7 april- onsdag 9 april 2014

Anmäl er till miljöbesöket genom att fylla i och skicka in anmälan nedan.
AnmälanPDF

Sista anmälningsdag: 7 mars 2014

OBS. Om du är personal som ska följa med en eller flera elever under miljöbesöket är det även viktigt att fylla i anmälan för personalPDF

 

Praktikbesök 2014

 

Elever med grav eller generell språkstörning
tisdag 25 november – torsdag 27 november 2014


Elever med dövhet, hörselnedsättning och kombinerad syn- och hörselnedsättning
tisdag 2 december – torsdag 4 december 2014

Anmälan kommer att finnas här från och med höstterminen.


 

Ekonomisk ersättning vid miljöbesök

Riksgymnasiet ersätter boende- och resekostnader för eleven och en medföljande person enligt tabellen nedan. För att få ersättning ska både elev och medföljande ha deltagit under hela miljöbesöket. Ytterligare medföljande får bekosta besöket själv.

Vi ersätter:

  • Elevens kostnad för boende med högst 420 kr per natt i del av dubbelrum
  • Elevens hela resekostnad
  • Den medföljandes kostnad för boende med högst 420 kr per natt för del i dubbelrum
  • Den del av medföljandes hela resekostnad som överstiger 500 kr

Vi ersätter inte:

  • Resor inom Örebro under besöket
  • Kost under besöket, men vi bjuder på skollunch
  • Merkostnad för annat boende
  • Kostnad för boende hos t. ex släktingar eller vänner
  • Boende- och resekostnader för medföljande som får 100 procent vårdbidrag.

OBS. För föräldrar som får vårdbidrag ersätter vi alltid elevens kostnader, medan den medföljande ersätts procentuellt för resa och logi i förhållande till vårdbidraget. Det innebär till exempel att vi ersätter 25 procent av boende- och resekostnaderna för den medföljande om ni har 75 procent vårdbidrag.

Vi ersätter billigaste färdsättet (utnyttja gärna rabatter). Kom ihåg att alltid kontakta oss innan du bokar flygresa eller extra övernattning vid ankomst till Örebro dagen före besöket. Dessa utgifter betalar vi endast om särskild överenskommelse görs med oss före besöket.

Utbetalning sker i efterhand mot uppvisande av kvitton och biljetter. Ni fyller i en blankett som ni får på plats i Örebro och skickar sedan in den tillsammans med kvitton och biljetter.


 

Ekonomisk ersättning vid praktikbesök

Praktikbesök för elever från specialskolor bekostas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). För övriga elever gäller samma ersättningsregler som vid miljöbesök.

Publicerad av: Lisette Andersson, 2014-05-16 15.16
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 65 77 | riksgymnasiet.kansli@orebro.se