Till startsidan
Webbkarta
Hem

Besöka oss

Varje år kommer elever, föräldrar och personal från Sverige och andra länder till Örebro för att bekanta sig med oss. Under året bjuder vi bland annat in till miljö- och praktikbesök.
Under vårterminen året innan du ska söka till gymnasiet bjuder vi in till miljöbesök. Det innebär att du får möjlighet att se våra fyra skolor samt våra program.

På höstterminen året innan du ska söka till gymnasiet, är du sedan välkommen på praktikbesök. Det innebär att du som elev får följa det program du är intresserad av att söka till. På så vis får du möjlighet att testa hur det skulle vara att studera hos oss. Praktikbesöket är under tre skoldagar.

Om du varit på miljöbesök får du en inbjudan till praktikbesök hemskickad till dig.      

Välkommen till oss!

 

Miljöbesök 2014

 
Elever med grav eller generell språkstörning
måndag- onsdag v. 14 (31 mars - 2 april 2014)

Anmäl er till miljöbesöket genom att fylla i och skicka in anmälan nedan.
AnmälanPDF

Sista anmälningsdag: 28 februari 2014

Döva och hörselskadade elever samt elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning
måndag- onsdag v. 15 (7-9 april 2014)

Anmäl er till miljöbesöket genom att fylla i och skicka in anmälan nedan.
AnmälanPDF

Sista anmälningsdag: 7 mars 2014

OBS. Om du är personal som ska följa med en eller flera elever under miljöbesöket är det även viktigt att fylla i anmälan för personalPDF

 

Praktikbesök 2014

 
Mer information kommer under 2014.
 

Ekonomisk ersättning vid miljö- och praktikbesök

Riksgymnasiet betalar boende- och resekostnader för eleven och en medföljande person. Båda två ska ha deltagit under samtliga praktikdagar. Ytterligare medföljande får bekosta besöket själv.

Vi ersätter billigaste färdsättet (utnyttja gärna rabatter). Kom ihåg att alltid kontakta oss innan du bokar flygresa eller extra övernattning vid ankomst till Örebro dagen före besöket. Dessa utgifter betalar vi endast om särskild överenskommelse nåtts med oss före besöket.

Utbetalning sker i efterhand mot uppvisande av kvitton och biljetter. Ni fyller i en blankett som ni får på plats i Örebro och skickar sedan in den tillsammans med kvitton och biljetter.

Praktikbesök för elever från specialskolor bekostas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Vi ersätter:

Eleven

  • kostnad för boende med högst 420 kr per natt för del i dubbelrum
  • elevens hela resekostnad

Den medföljande

  • kostnad för boende med högst 420 kr per natt för del i dubbelrum
  • den del av hela resekostnaden som överstiger 500 kr
  • föräldrar som får vårdbidrag ersätts procentuellt för resa och logi, i förhållande till vårdbidraget.
 

Vi ersätter inte:

  • resor inom Örebro under besöket
  • merkostnad för annat boende
  • kost under besöket, men vi bjuder på skollunch
  • kostnader för boende hos t.ex. släktingar eller vänner.
 
 
Vid frågor om ersättning kontakta:
Anna Karlsson
Tfn: 019-21 62 90
E-post: anna.e.karlsson@orebro.se
Publicerad av: Lisette Andersson, 2014-02-03 16.13
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 65 77 | riksgymnasiet.kansli@orebro.se