Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Arbetssätt

På Brukets skola arbetar vi med att utveckla arbetsmetoder och miljöer där elevernas nyfikenhet och vetgirighet tas tillvara på olika sätt. Vi uppmuntrar också eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Alla elever i grundskolan har utvecklingssamtal varje termin, oftast med sin klasslärare eller mentor. Från årsskiftet 06-07 gäller också att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner. Planen kallas individuell utvecklingsplan, IUP.

Utvecklingsplanen ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till hur den ska se ut — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Språket lyfter

Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åren före skolår 6. Ett verktyg för personalen på skolan att hålla koll på elevernas utveckling i svenska.

Språkutveckling

Brukets skola har förmånen att ha ett mångkulturellt elevunderlag med 14 modersmål representerade. Vi satsar därför mycket på att arbeta med elevernas språkutveckling och  ser till att undervisningen görs förståelig och språkutvecklande för alla barn . Vi anpassar vårt arbetssätt och innehållet i undervisningen så att alla våra elever kan uppnå likvärdiga kunskaper.


Dela:

11 september 2017 • 13.31

Läs mer

   Skolråd läsåret 2017

            Matsedel

   It´s learning

   Facebook

Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Brukets skola