Sidhuvudbild

Arbetsenhet 6

På bilden Ae 6

Foto: Photomic
Övre raden: Kristina Karlsson(Ae-ledare), Eva Eklund, Lena Karlsson, Gun-Britt Friberg, Hanna Lundgren, Ingela Edström, Anna Björnevret, Anna Solberg.
Nedre raden: Andreas Svensson, Tony Leijen, Ann-Charlott Asplund, Torsten Fernström, Jan-Ola Cajdert.
Frånvarande: Wiveca Roos-Arbeus
Arbetsenhet 6 på Gumaeliusskolan är en arbetsenhet med många olika yrkesgrupper. De flesta av dessa är på något sätt kopplade till elevhälsan.

Här finns skolans studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska samt speciallärare .

Här finns också klassföreståndarna för "Vågen" och "Lugnet".

Dela:

15 augusti 2014 • 11.46

Scheman

Vågen 7
Vågen 8
Vågen 9

Viktigt
Telefonnummer till
Vågen: 019-21 22 92
Lugnet: 019- 21 22 60
Taxi: 019-17 50 17

Rutiner för skolskjuts!PDF

Ordningsregler för skolskjutsar!PDF

Aktuellt
Gumaeliusskolan | Box 315 10 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 22 40 | FAX: 019 - 21 44 33 | Kartalänk till annan webbplats
Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan