Sidhuvudbild

Arbetsenhet 6

Foto: Photomic

Från vänster: Eva Eklund, Kristina Karlsson(Ae-ledare), Yvonne Karlsson, Ann-Charlott Asplund, Lena Karlsson, Wiveca Roos-Arbeus, Anna Solberg, Pernilla Brolin, Jan-Ola Cajdert

Arbetsenhet 6 på Gumaeliusskolan är en arbetsenhet med många olika yrkesgrupper. De flesta av dessa är på något sätt kopplade till elevhälsan.


Vi som jobbar i ae 6 är:    
Kristina Karlsson Ae-ledare, samordnare för elevhälsan  
Eva Eklund Specialpedagog med ansvar för ae 1 och 3  
Anna Solberg Speciallärare med ansvar för ae 2 och 4  
Yvonne Karlsson Svenska, engelska, SO, mentor i Vågen  
Ann-Charlott Asplund Elevresurs i Vågen  
Lena Karlsson Elevresurs i Vågen  
Pernilla Brolin Kurator  
Jan-Ola Cajdert Studie och yrkesvägledare  
Wiveca Roos-Arbeus Skolsköterska  
Dela:

31 augusti 2015 • 13.22

Viktigt

Telefonnummer till
Vågen: 019-21 22 92
Taxi: 019-17 50 17

Rutiner för skolskjuts!PDF

Ordningsregler för skolskjutsar!PDF

Aktuellt
Gumaeliusskolan | Box 315 10 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 22 40 | FAX: 019 - 21 44 33 | Kartalänk till annan webbplats
Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan