Sidhuvudbild

Arbetsenhet 6

Foto: Photomic

Övre raden: Andreas Svensson,Kristina Karlsson(Ae-ledare), Lena Karlsson, Ann-Charlott Asplund, Eva Eklund

Nedre raden: Anna Solberg, Wiveca Roos-Arbeus, Hanna Lundgren, Jan-Ola Cajdert

Frånvarande: Tony Leijen

Arbetsenhet 6 på Gumaeliusskolan är en arbetsenhet med många olika yrkesgrupper. De flesta av dessa är på något sätt kopplade till elevhälsan.

Här finns skolans studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska samt speciallärare .

Här finns också klassföreståndarna för "Vågen" och "Lugnet".

Dela:

28 november 2014 • 08.22

Viktigt
Telefonnummer till
Vågen: 019-21 22 92
Lugnet: 019- 21 22 60
Taxi: 019-17 50 17

Rutiner för skolskjuts!PDF

Ordningsregler för skolskjutsar!PDF

Aktuellt
Gumaeliusskolan | Box 315 10 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 22 40 | FAX: 019 - 21 44 33 | Kartalänk till annan webbplats
Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan