Sidhuvud

Adolfsbergsskolan 7-9

IT-Digitalkompetens i skolan

Vi har Smartboards och projektorer  i  varje klassrum och en dator till varje elev. I undervisningen använder vi oss av lärplattformen It´s learning

Aktivitetsdag åk 7

Torsdag 25 september
kommer elever från idrottsprogrammet på virginska skolan. De håller en aktivitetsdag för alla åk 7, kl 8.30-11.30 därefter går eleverna enlig schema igen. Ta på oömma kläder och ett glatt humör! Vi kommer att vara både inne och ute hälsar klass A12 genom Hanna Hansson.

Skolråd höstterminen-14

Tisdag 7 okt. kl. 18-19 i personalrummet
Måndag 24 nov. kl. 18-19 i personalrummet

Skolrådet är en länk mellan skolans personal och föräldrar/elever. Ett forum där du som förälder har möjlighet att påverka arbetet i skolan på ett bra sätt. Varmt välkommen!

Läxläsning

På tisdagar kl. 14.30-16.00 i sal 120 och fredagar 8.15-9.45 i salarna 120, 220 och 420 finns möjlighet att göra läxor med hjälp av skolans pedagoger.

Nytt nr för frånvaroanmälan! 019-21 21 99

Dela:

18 september 2014 • 11.50

Frånvaroanmälan - elev
Ad på webben
Adolfsbergsskolan 7-9 på Facebook
Adolfsbergsskolan  | Box 312 50, 701 35 Örebro | Besöksadress: Halltorpsvägen 11-13
Tel: 019 - 21 10 00 | Fax: 019 - 21 20 48
Örebro kommuns webbplats
Adolfsbergsskolan