Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående behöver ibland få stöd och tid för dig själv. Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig.

Anhörigcentrum

Röd fåtölj

Hos Anhörigcentrum kan du få goda råd som underlättar vardagen, träffa andra i din situation, få avlösning eller koppla av en stund. Vi sätter fokus på dig och dina behov.

Till oss kan du komma anonymt, vi har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt.

Vilken hjälp kan jag få av Anhörigcentrum?

Råd och vägledning

Vi lotsar dig inom kommunen och Region Örebro samt inom föreningar och andra organisationer.

Enskilda stödsamtal

Det kan vara skönt att prata av sig med en medmänniska som lyssnar.

Anhöriggrupp

Att träffa andra anhöriga i liknande situation är stärkande och uppskattas av många.
Läs mer om anhöriggrupper.öppnas i nytt fönster (pdf, 426 kB)

Avlösning

Om du vårdar en äldre kan vi erbjuda avlösning i hemmet eller på ett av våra gästrum.

Kunskap

Delta i föreläsningar eller låna böcker i vårt infotek.

Friskvård

Prova på olika friskvårdaktiviteter för att fylla på din energi.
Se våra aktuella aktiviteter.öppnas i nytt fönster

Nätverk

Få kontakt med andra i liknande situation genom våra olika nätverk.

En bra plats™

Örebro kommun erbjuder En bra plats™, som är en gratis medborgartjänst, tillgänglig dygnet runt. Här får du tillgång till:

 • en kontaktperson inom kommunen för råd och stöd
 • lättillgänglig information, forskning och fakta
 • en säker plats på nätet för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.

Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.
Här kan du gå med i En bra plats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler som erbjuder anhörigstöd

Anhörigstöd som vänder sig till alla anhöriga

Vilket mer stöd finns för just mig?

Under respektive rubrik hittar du riktat stöd till dig som anhörig utifrån vilken situation din närstående eller du befinner dig i. 

Du kan självklart även kontakta oss på Anhörigcentrum så kan vi tillsammans hitta ett stöd som passar dig.

Jag är anhörig till någon med ...

Demens

Information och stöd

Föreningar och organisationer

 • Alzheimerföreningens anhörigsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger råd och stöd för dig som är anhörig till någon med Alzheimer eller annan demenssjukdom.
 • Demensförbundets anhörigsidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger information till dig som är anhörig till någon med demens. Demensförbundet är politiskt och religiöst obundet och arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.

Boktips

Alla böcker finns på biblioteket eller i bokhandeln. Du kan också låna böcker hos oss på Anhörigcentrum, hör av dig så hjälper vi dig att ta fram en bok som motsvarar dina önskningar.

 • Hur ska vi bemöta demenssjuka? av Ola Polmé. 
  Att vårda demenssjuka fordrar både kraft och uthållighet och sliter på tålamodet. Det gäller att sätta sig in i den demenssjukas situation och handla övertänkt. Med ett antal exempel som de flesta kan känna igen sig i, visar författaren hur man med ett professionellt förhållningssätt kan klara av de mest knepiga situationer.
 • Du är inte ensam av Jenny Eriksson.
  Boken riktar sig till barn och ungdomar med en demenssjuk förälder men vänder sig även till skol- och sjukvårdspersonal. Detta är den första anhörigboken som skrivits ur barnets perspektiv.
 • Det är så konstigt nu för tiden av Karin Flygare.
  En bok om Helena som sakta men säkert förvandlas till förälder till sin egen mamma, en mamma hon älskar men inte riktigt orkar med att vårda. Karin Flygares berättelse är skriven med värme och medkänsla. Den är rörande och sorglig, men också fylld av mänsklig varm humor.
 • Hur ska jag orka? av Lars Björklund.
  Boken är skriven för alla anhörigvårdare men också för dem som möter familjer och ensamma människor i vård och omsorg. Vad gör man när ansvar för, beroende av och kärlek till en annan människa blir en alldeles för tung börda?

Funktionsnedsättning

Information och stöd

Föreningar och organisationer

Boktips

Här har vi samlat länkar till sidor med boktips för dig som anhörig till någon med funktionsnedsättning.

Psykisk ohälsa

Information och stöd

 • Örebro kommun har ansvar för vardagsstödet till din närstående med psykisk funktionsnedsättning. Det kan vara genom stöd från socialpsykiatrinöppnas i nytt fönster, genom att din närstående har en god man eller förvaltareöppnas i nytt fönster eller ett personligt ombudöppnas i nytt fönster som kan ge stöd och hjälp. Du kan också ringa Servicecenter för mer information, 019-21 10 00.
 • Region Örebro Länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har stöd för både dig som är anhörig och för din närstående.
 • 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mycket fakta om psykisk ohälsa och olika diagnoser samt stöd till dig som är närstående.
 • Olika telefonrådgivningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns för dig som har en närstående med psykisk ohälsa.
 • Depressionsinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har information till dig som har en anhörig som är deprimerad.
 • Psykologiguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats som sprider kunskap om psykologi till allmänheten.

Föreningar och organisationer

Missbruksproblem

Information och stöd

 • Öppenvårdsgruppen i Örebro kommunöppnas i nytt fönster ger dig som anhörig stöd i form av bland annat samtal med kurator.
 • Sputnik i Örebro kommunöppnas i nytt fönster ger dig som anhörig stöd i form av grupper och enskilda samtal med kurator.
 • Missbrukare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en webbplats om missbruk, behandling och stöd för anhöriga. På deras anhörigsida finns mycket information och tips riktat direkt till dig som anhörig.
 • 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns fakta och råd om spelberoende.
 • Stödlinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger stöd och råd till dig som är anhörig till någon som spelar för mycket.
 • dataspelsakutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information till dig som är förälder till ett barn som du upplever spelar för mycket dataspel.

Föreningar och organisationer

 • Anhöriga hjälper Anhöriga (AHA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Örebro är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden organisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till alla som står nära en anhörig som missbrukar alkohol, droger, narkotika eller är spelberoende.
 • Al-Anon familjegrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. 

Boktips

Alla böcker finns på biblioteket eller i bokhandeln. Du kan också låna böcker hos oss på Anhörigcentrum, hör av dig så hjälper vi dig att ta fram en bok som motsvarar dina önskningar.

 • Släpp kontrollen - Vinn friheten av Carina Bång.
  För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser.
 • Bli fri från ditt medberoende av Melody Beatti.
 • Jaget och Missbrukaren av Craig Nakken.
  Beskriver hur ett missbruk fungerar, vad som händer med personen och de runt omkring.

Långvarig sjukdom

Information och stöd

 • 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns råd och stöd för både drabbad och anhörig, t.ex. kan du läsa om olika sjukdomar, hur du kommer i kontakt med vården och vilket ekonomiskt stöd som finns.
 • Näracancer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för dig som är ung och står nära någon som har cancer. Här möter du andra unga i liknande situation och kan få svar på dina frågor av sjukvårdspersonal.

Föreningar och organisationer

Jag är ...

Ung anhörig

Information och stöd

Föreningar och organisationer

 • Via Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuds stöd för dig som är ungdom till en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa.
 • Drugsmartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som är ung anhörig ställa frågor kring alkohol och droger.
 • Det finns särskilda föreningar för dig som är ung med en närstående som drabbats av cancer, Ung cancerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Nära cancerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Unganhorig.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och jeogonblick.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vänder sig till dig som är ung och som har en närstående med demenssjukdom.
 • Är din närstående drabbad av psykisk ohälsa finns livlinan.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt umo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boktips

 • Har jag en dotter? av Gun Burman.
  En mamma som börjar uppträda som barn på nytt ger dottern en ny och omtumlande roll. Gun skildrar livet med en dement mor med värme och en god portion humor.
 • Du är inte ensam av Jenny Eriksson.
  Faktabok om demenssjukdomar för barn, unga och hela familje
 • Mysteriet mamma av Trude Lorentzen.
  Om att växa upp när en mamma blir psykiskt sjuk. Mysteriet mamma är en dotters kärleksförklaring till en mor som inte klarade av att leva. Det är en historia om vanmakt och hopp, sorg och överlevna

Anhörig till äldre

Information och stöd

 • äldre-sidorna på orebro.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information om vilket stöd och vilka insatser man kan ansöka om som äldre. Du kan också ringa Servicecenter, 019-21 10 00, och be att få prata med en seniorlots.
 • 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns riktad information med tips och råd till dig som är anhörig till någon äldre.
 • Att som anhörig veta att det finns någon mer som hör av sig till min äldre närstående kan vara trygg avlastning. Här kan du läsa mer om frivilligverksamhet och väntjänstlänk till annan webbplats som finns i Örebro kommun.
 • Äldretelefonenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 020-22 22 33, är öppen vardagar kl. 10-15. Den vänder sig i första hand till dig som är 60+ och som mår psykiskt dåligt. Den är även till för dig som är närstående.
 • Ängens minnesmottagninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Örebro är en öppen mottagning. Hit kan du vända dig för en första kontakt om du är orolig för ditt eget eller någon annans minnesproblem.

Kontakt Anhörigcentrum

Det kostar ingenting att prata med eller besöka oss och vi har tystnadsplikt.

Telefon

019-21 32 30
Måndag–torsdag kl. 9–12. Övrig tid har vi telefonsvarare.

Besök

Tulegatan 8, Örebro
Måndag–torsdag kl. 9–15, fredag kl. 10–15.

Har du inte möjlighet att besöka oss på dagtid – hör av dig så bokar vi en kvällstid.

E-post

Fyll i kontaktformuläret om du vill ha kontakt via e-post eller om du vill att vi ringer upp dig på en tid som passar dig.

Kontaktformulär Anhörigcentrum

3 oktober 2016 • 14.55

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats