Ändring av detaljplan för

Nikolai 3:63 m.fl. Ladugårdsängen etapp 2, delplan 1.

Nikolai församling, Örebro kommun

Laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 27 juni 2011.

Planområde

Planområdet ligger mellan Gustavsviks golfbana och den utbyggda delen av Ladugårdsängen.

Syfte

Planens syfte är bland annat att ta bort tre u-områden (u-område betyder att marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar) som inte fyller någon funktion då de planerade ledningarna kommer att få ett annat läge, justera högsta byggnadshöjd/högsta antalet våningar inom några kvarter, flytta ett område för transformatorstation med mera.

Kontaktperson

PO Wallgren

23 november 2011 • 17.01

Dela:

Kontakt

019-21 10 00
Måndag–fredag kl. 7–18
Lördag kl. 11–15

Drottninggatan 5 (besök)
Måndag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 11–15

Teckenspråk

211000@orebro.se

Politiskt ansvar

Byggnadsnämnden

Dokument

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | Emil | E-skola