Utskrift från www.orebro.se

30 september 2015 • 16.31

Barn och utbildning – självservice och blanketter

Barnomsorg

     
Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg självservicelänk till annan webbplats pdföppnas i nytt fönster (pdf, 35.6 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 66.5 kB)
Ansökan till fritidshem självservicelänk till annan webbplats pdföppnas i nytt fönster (pdf, 104.5 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 74 kB)
Ansökan om barnomsorg på obekväm tid   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 147.3 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 68 kB)
Autogiroanmälan. Medgivande att barnomsorgsavgiften betalas genom autogiro   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 59.1 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 53.5 kB)
Grundschema för barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 22.7 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 141.5 kB)
Inkomstredovisning för debitering av barnomsorgsavgifter   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 103.4 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 81 kB)
Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem, fritidshem   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 41.7 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 47 kB)
Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 31.3 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 111 kB)
Uppsägning av vårdnadsbidrag   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 44.7 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 71 kB)
Ansökan om återbetalning av avgift på grund av barnets sjukdom   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 26.6 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 39 kB)
Ansökan om att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 46.3 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 49 kB)
       

Grundskola

     
Ansökan om ledighet för elev i grundskolan   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 32.4 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 80.5 kB)
Ansökan om undervisning i modersmål   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 33.6 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 44.5 kB)
Skolval till kommunal grundskola självservice pdföppnas i nytt fönster (pdf, 36.3 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 105 kB)
Ansökan om skolskjuts   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 72.4 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 233.5 kB)
       

Gymnasieskola

     
Ansökan eller omval till gymnasieskolan   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 20.3 kB)  
Ansökan om inackorderingsbidrag   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 46.9 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 66.5 kB)
Ansökan om anslutningsresor självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster pdföppnas i nytt fönster (pdf, 37.4 kB)  
Ansökan om elevresor i annat län än Örebro län självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster pdföppnas i nytt fönster (pdf, 47 kB)  
       
       

Betygsutskrift

     
Beställning av betygsutskrift för betyg äldre än fem år självservicelänk till annan webbplats    
       

Hälsa och stöd

     
Intresseanmälan för logopedisk utredning, Cityakademin   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 34.6 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 39 kB)
Specialkostintyg förskola   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 19.4 kB) wordöppnas i nytt fönster (word, 62 kB)
       

Utbildning för vuxna

     
Ansökan till yrkesinriktad vuxenutbildning   pdföppnas i nytt fönster (pdf, 51.6 kB)  
       

Tjänsten är tillgänglig under ansökningsperioderna 20 januari till 13 februari och 1 till 25 september.

     
Ansökan om bidrag till studentföreningar och studentprojekt självservicelänk till annan webbplats    
       

Belastningsregistret

     
Begäran om utdrag ur belastningsregistret. Länk till Polisens webbplats där du kan ladda ner blanketten.   pdflänk till annan webbplats