Barn och utbildning – självservice och blanketter

Barnomsorg

   
Ansökan till förskola och pedagogisk omsorgsjälvservicelänk till annan webbplatspdföppnas i nytt fönster (pdf, 35.6 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 66.5 kB)
Ansökan till fritidshemsjälvservicelänk till annan webbplatspdföppnas i nytt fönster (pdf, 104.5 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 74 kB)
Ansökan om barnomsorg på obekväm tid pdföppnas i nytt fönster (pdf, 147.3 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 68 kB)
Autogiroanmälan. Medgivande att barnomsorgsavgiften betalas genom autogiro pdföppnas i nytt fönster (pdf, 59.1 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 53.5 kB)
Grundschema för barn i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem pdföppnas i nytt fönster (pdf, 22.7 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 141.5 kB)
Inkomstredovisning för debitering av barnomsorgsavgifter pdföppnas i nytt fönster (pdf, 103.4 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 81 kB)
Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem, fritidshem pdföppnas i nytt fönster (pdf, 41.7 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 47 kB)
Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag pdföppnas i nytt fönster (pdf, 31.3 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 111 kB)
Uppsägning av vårdnadsbidrag pdföppnas i nytt fönster (pdf, 44.7 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 71 kB)
Ansökan om återbetalning av avgift på grund av barnets sjukdom pdföppnas i nytt fönster (pdf, 26.6 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 39 kB)
Ansökan om att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem pdföppnas i nytt fönster (pdf, 46.3 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 49 kB)
    

Grundskola

   
Ansökan om ledighet för elev i grundskolan pdföppnas i nytt fönster (pdf, 32.4 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 80.5 kB)
Ansökan om undervisning i modersmål pdföppnas i nytt fönster (pdf, 33.6 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 44.5 kB)
Skolval till kommunal grundskolasjälvservicepdföppnas i nytt fönster (pdf, 36.3 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 105 kB)
Ansökan om skolskjuts pdföppnas i nytt fönster (pdf, 72.4 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 233.5 kB)
    

Gymnasieskola

   
Ansökan eller omval till gymnasieskolan pdföppnas i nytt fönster (pdf, 20.3 kB) 
Ansökan om inackorderingsbidrag pdföppnas i nytt fönster (pdf, 46.9 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 66.5 kB)
Ansökan om anslutningsresorsjälvservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpdföppnas i nytt fönster (pdf, 37.4 kB) 
Ansökan om elevresor i annat län än Örebro länsjälvservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpdföppnas i nytt fönster (pdf, 47 kB) 
    
    

Betygsutskrift

   
Beställning av betygsutskrift för betyg äldre än fem årsjälvservicelänk till annan webbplats  
    

Hälsa och stöd

   
Intresseanmälan för logopedisk utredning, Cityakademin pdföppnas i nytt fönster (pdf, 34.6 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 39 kB)
Specialkostintyg förskola pdföppnas i nytt fönster (pdf, 19.4 kB)wordöppnas i nytt fönster (word, 62 kB)
    

Utbildning för vuxna

   
Ansökan till yrkesinriktad vuxenutbildning pdföppnas i nytt fönster (pdf, 51.6 kB) 
    

Tjänsten är tillgänglig under ansökningsperioderna 20 januari till 13 februari och 1 till 25 september.

   
Ansökan om bidrag till studentföreningar och studentprojektsjälvservicelänk till annan webbplats  
    

Belastningsregistret

   
Begäran om utdrag ur belastningsregistret. Länk till Polisens webbplats där du kan ladda ner blanketten. pdflänk till annan webbplats 

30 september 2015 • 16.31

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7–17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10–17

Teckenspråk

211000@orebro.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola