Använd våra kartpunkter

Tillgången till de öppna kartpunkterna har blivit uppmärksammad i tävligen "Open Data Challenge"

Örebro kommun har skapat ett gränssnitt som ger vem som helst tillgång till de informationspunkter som finns i kartan på orebro.se. Informationen är fri att använda för den som vill utan begränsningar. Blir det för många som hämtar informationen och det orsakar prestandaproblem förbehåller vi oss rätten att vidta åtgärder för att inte driften av vår webbkarta ska äventyras.

Nytt gränssnitt för öppna data

2012-10-31 driftsätts ett nytt gränssnitt för öppna data. Det gamla api:et uppdateras inte längre. Nyheter är att man kan få ut informationen i en mängd nya format och att vi numer har en publik wms-tjänst.

Kartlager som öppna data

Lager
Återvinningscentraler KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Återvinningsstationer KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Badplatser KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Bibliotek KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Fastigheter_sql KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Förskola KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Grundskola KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Gymnasieskola KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Hundlatriner KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Idrott KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Industriområde KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Ledigmark KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Lekplatser KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Motion KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Park KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Parkering KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Planer KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Ris och kompost KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Torg KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
Vård och omsorgsboende KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV
fastigheter KML GeoRss AtomPub GeoJSON CSV

WMS-tjänst

WMS (WebMapService) är en ISO-standard(ISO 19128) som gör det möjligt att konsumera kartlager i exempelvis ett desktopGIS. För att konsumera Örebro kommuns öppna datatjänsten som WMS använd följande länk: http://geodata.orebro.se:8080/geoserver/OpenData/wms?

Licens

Vi har valt att dela med oss av kartdata genom ODbL, en licens som ger utvecklare stor frihet i hur datat används. Läs mer på opendatacommons.org.länk till annan webbplats Här nedan kommer den licenstext vi ska ha enligt licensen.

This kartdata is made available under the Open Database License: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/länk till annan webbplats. Any rights in individual contents of the database are licensed under the Database Contents License: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/länk till annan webbplats

31 oktober 2012 • 10.43

Dela:

Kontakt

019-21 10 00
Måndag–fredag kl. 7–18
Lördag kl. 10–15

Drottninggatan 5
Måndag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–15

Teckenspråk

211000@orebro.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | Emil | E-skola