Översiktsplan "Vårt framtida Örebro"

Illustration med slottet, Svampen, tåg mm

Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov etcetera – alltså hur vi använder mark och vatten. Tidsperspektivet i vår översiktsplan är 25 år.

Örebro kommuns översiktsplan "Vårt framtida Örebro" beslutades i kommunfullmäktige 24 mars 2010.

Aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige 21 maj 2014.

Kommunen påbörjar en revidering i augusti 2015. Samråd om förslag till reviderad översiktsplan sker under vintern 2016/2017.

Hela översiktsplanen och annat material

Alla kapitel i översiktsplanen finns under rubrikerna till vänster

Där ser du också miljökonsekvensbeskrivningen och den interaktiva webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan klicka dig vidare till texter och andra dokument.

Ändringar i översiktsplanen

Vi försöker hålla översiktsplanens karta här på webbenlänk till annan webbplats aktuell med t.ex. nya naturreservat eller nya fördjupade översiktsplaner. Efter översiktsplanens antagande så har vissa kartor uppdaterats, det gäller bland annat:

  • Nya naturreservat
  • Förändrade riksintressen för vägar
  • Bakgrundskartan med nya kvarter och nya gator
  • Fördjupningar av översiktsplan för Vintrosa-Lanna, Långenområdet, Vivalla-Boglundsängen och Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik..
  • Föändrade riksintressen för totalförsvaret
  • Färgen i kartan för utbyggnadsområde Ladugårdsängen har ändrats för att göra kartan mer lättförståelig och Pappersbruket har lagts in i kartan fastän det inte är ett i översiktsplanen beslutat utbyggnadsområde.
  • Länkar till kommunala dokument som har tillkommit efter översiktsplanens antagande.

Dokument översiktsplanen

Här hittar du översiktsplanen som den såg ut då kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2010 som pdf-filer.

Aktualitetsförklaring av kommunfullmäktige 21 maj 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 53 kB)

Översiktsplan Örebro kommun 2010.öppnas i nytt fönster (pdf, 5.3 MB)

Kartbilaga till översiktsplanen.öppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning för Översiktsplan.öppnas i nytt fönster (pdf, 2.3 MB)

Utställningsutlåtande Översiktsplan Örebro kommun.öppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Samrådsredogörelse Översiktsplan Örebro kommun.öppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Tryckta exemplar av översiktsplanen

Du kan låna översiktsplanen på biblioteken i Örebro. Du kan också beställa ett eget tryckt exemplar av översiktsplanen, till en kostnad av 200 kronor.

Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen

Planhandlingar godkända av Programnämnd samhällsbyggnad och antagna av Kommunfullmäktige 27 januari 2016.

Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängenöppnas i nytt fönster (pdf, 45.1 MB)

Särskild sammanställning 6 kap 16 § miljöbalkenöppnas i nytt fönster (pdf, 37.4 kB)

Utställningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Trafikutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 22.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 8.1 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 355 kB)

Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet
mellan Svampen och Gustavsvik

Planhandlingar godkända av Programnämnd samhällsbyggnad och antagna av Kommunfullmäktige 25 mars 2015.

Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsviköppnas i nytt fönster (pdf, 18.4 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 3.9 MB)

Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 415 kB)

Fördjupning av översiktsplan för Lången

Antagen av kommunfullmäktige i Örebro 2014-01-29.

Antagandehandlingöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 653.7 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 547.2 kB)

Samlingskartaöppnas i nytt fönster (pdf, 8.5 MB)

Fördjupning av översiktsplan för Vintrosa-Lanna

Antagen av kommunfullmäktige i Lekeberg 2012-06-13 och av kommunfullmäktige i Örebro 2012-09-26.

Antagandehandlingöppnas i nytt fönster (pdf, 3.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 997.7 kB)

Utställningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB) 

Fördjupning av översiktsplan för Ekeby-Almby

Antagen av kommunfullmäktige i Örebro 2006-09-20.

Antagandehandlingöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Karta kulturmiljööppnas i nytt fönster (pdf, 154.7 kB)

Karta markanvändningöppnas i nytt fönster (pdf, 255.7 kB)

Karta naturöppnas i nytt fönster (pdf, 233.5 kB)

Dela:

Sök i översiktsplanen

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunfullmäktige

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats