Kommunledningskontoret

Ansvarsområden

Kommunledningskontoret är Kommunstyrelsens och programnämndernas förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling.

I Kommunledningskontorets uppdrag ingår också att tillhandahålla stödtjänster till Kommunstyrelsen, programnämnder, landsbygdsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd samt bolag och verksamheter.

Detta innebär bl.a. beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor, kommunikationsfrågor, IT-strategi, hållbar utveckling, samordning av internationella kontakter, stöd till nämnder och förvaltningar bland annat gällande myndighetsutövning, upphandling, avtal och juridik.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Avdelningar inom Kommunledningskontoret

Ekonomi- och hållbarhetsavdelning, IT-strategiavdelning, Kansliavdelning med Stadsarkiv, Kommunikationsavdelning, Lokalförsörjningsavdelning, avdelning för Näringsliv, Personalavdelning, Säkerhetsavdelning, Överförmyndarkansli.

Antal anställda

324 (enligt 2014 års statistik)

Kommunens högsta tjänstemannaledning

Kommundirektör: Staffan Isling
Programdirektör Barn och utbildning: Marie Holm
Programdirektör Samhällsbyggnad: Åsa Bellander
Programdirektör Social välfärd: Isabell Landström

Ekonomidirektör: Anne Andersson
Kommunikationsdirektör: Margareta Wall
Kvalitetsdirektör: Catharina Centerfjäll
Näringslivsdirektör: Eva Lilja
Personaldirektör: Lena Larsson, tf

På webben

Näringsliv, kommun och politik, Jobba hos oss, klimat och miljöarbete

8 april 2009 • 11.27

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

211000@orebro.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats