Kommunledningskontoret

Ansvarsområden

Leda och samordna kommunens verksamheter samt ansvara för övergripande och långsiktig strategisk utveckling inom kommunstyrelsens och programnämndernas ansvarsområden. Beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor, informationsfrågor; IT-strategi, hållbar utveckling, samordning av internationella kontakter, stöd till nämnder och förvaltningar bland annat i upphandling och juridik.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen.

Avdelningar inom Kommunledningskontoret

Ekonomi- och hållbarhetsavdelningen, Kansliavdelningen, Kollektivtrafikenheten, Kommunikationsavdelningen, Lokalförsörjningsavdelningen, Personalavdelningen, Näringsliv och kompetens, Säkerhetsavdelningen, Örebro stadsarkiv och Överförmyndarkansliet.

Antal anställda

180.

Kommunens högsta tjänstemannaledning

Kommundirektör: Staffan Isling
Programdirektör Barn och utbildning: Marie Holm
Programdirektör Samhällsbyggnad: Clas-Göran Classon
Programdirektör Social välfärd: Isabell Landström

Ekonomidirektör: Anne Andersson
Kommunikationsdirektör: Margareta Wall
Kvalitetsdirektör: Catharina Centerfjäll
Näringslivsdirektör: Eva Lilja
Personaldirektör: Karolina Samuelsson

På webben

Näringsliv, kommun och politik, Jobba hos oss, klimat och miljöarbete

8 april 2009 • 11.27

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7–17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10–17

Teckenspråk

211000@orebro.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola