Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarsområden

Kommunstyrelseförvaltningen är Kommunstyrelsens och programnämndernas förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling.

I Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödtjänster till Kommunstyrelsen, programnämnder, landsbygdsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd samt bolag och verksamheter.

Detta innebär bl.a. beredning och uppföljning av mål, program och direktiv, strategiska näringslivsfrågor, säkerhet, ekonomi- och finansfrågor, arbetsgivarfrågor, kommunikationsfrågor, IT-strategi, hållbar utveckling, samordning av internationella kontakter, stöd till nämnder och förvaltningar bland annat gällande myndighetsutövning, upphandling, avtal och juridik.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Avdelningar inom Kommunstyrelseförvaltningen

Centralt skol- och välfärdsstöd, Digitalisering, HR och ekonomi, Kansli och demokratistöd, Kommunikation och samhällsutveckling, Lokalförsörjning och service, Myndighet, Näringsliv, Säkerhet, Upphandling och uppföljning, Överförmyndaren.

Antal anställda

Cirka 720.

Kommunens högsta tjänstemannaledning

Kommundirektör: Anne Andersson
Programdirektör Barn och utbildning: Charlotta Karlsson-Andersson
Programdirektör Samhällsbyggnad: Åsa Bellander
Programdirektör Social välfärd: Daniel Jansson-Hammargren

Ekonomidirektör: Anne Andersson
Kommunikationsdirektör: Margareta Wall
Kvalitetsdirektör: Catharina Centerfjäll
Näringslivsdirektör: Fredrik Forsberg
Personaldirektör: Lena Larsson

På webben

Näringsliv, kommun och politik, Jobba hos osslänk till annan webbplats, klimat och miljöarbete

8 april 2009 • 11.27

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats