Familjehem och jourhem

Svårigheter i familjen kan göra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Orsaken kan vara missbruk, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ibland kan släktingar eller andra närstående passa som familjehem, annars får  barnet eller ungdomen bo hos ett annat familjehem eller jourhem. Jourhem tar med kort varsel emot barn och ungdomar, ofta i väntan på familjehem.

När ett barn flyttar till en annan familj ger föräldrarna oftast sitt samtycke, men det förekommer också att kommunen beslutar att omhänderta ett barn mot föräldrarnas vilja.

Det är socialnämnden som beslutar om placering i familjehem. Man strävar efter att barnet ska kunna återvända till sin familj.

Ansöka om familjehem

Kontakta socialkontoret om du har behov av familjehem. Om barnet har funktionsnedsättning kontaktar du utredningsenheten LSS/SoL. Se kontaktuppgifter i högerkolumnen. Båda kontoren kan även nås via kommunens servicecenter.  

Vill du bli familjehem eller jourhem?

Att vara familjehem
Att vara jourhem

23 september 2016 • 15.33

Dela:

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats