Upphandlingar och leverantörsinformation

Här finns information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Örebro kommun.

Örebro kommun köper varor och tjänster för drygt två miljarder kronor per år. Örebro kommun upphandlar varor och tjänster till kommunens förvaltningar och Örebro läns kommuner. Syftet med samordnad upphandling är att den ska ge fördelar genom kommunens gemensamma avtal med leverantörer.

Inköp genom upphandling

Vid alla inköp, utom de allra minsta, måste Örebro kommun göra en offentlig upphandling. Det innebär att vi genom en databas annonserar ut en vara eller tjänst med ett förfrågningsunderlag som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas. Du hittar de pågående upphandlingarna under rubriken Aktuella upphandlingar här till vänster.

Lämna anbud/ansökan – så går det till

Örebro kommun använder elektronisk anbudsgivning (ansökan) via ett upphandlingssystem som heter Visma TendSign. Ansök första i hand elektroniskt via Visma TendSign, som du når från sidan Aktuella upphandlingar.

När du går in första gången och ska lämna anbud/ansökan via sidan aktuella upphandlingar, behöver du skapa ett användarnamn och lösenord och det gör du genom en enkel registrering (det framgår på den sidan hur det går till). Det är kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud (ansökan). Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen via sidan Aktuella upphandlingar.

Lagar och regler

Lagen om offentlig upphandling (LOU), kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler omfattar alla former av köp, hyra eller leasing av varor och tjänster samt entreprenader.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) styr vad som gäller för valfrihetssystem.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om LOU, LOV och upphandlingsregler samt om domstolsavgöranden.

10 mars 2016 • 14.43

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats