Upphandlingar och leverantörsinformation

Här finns information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Örebro kommun.

Örebro kommun köper varor och tjänster för ca två miljarder kronor per år. Örebro kommun upphandlar varor och tjänster till kommunens förvaltningar och Örebro läns kommuner.

Inköp genom upphandling

Vid alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen på 534 890 kr måste Örebro kommun göra en offentlig upphandling. Det innebär att vi genom en databas annonserar ut en vara eller tjänst med ett förfrågningsunderlag som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas. Du hittar de pågående upphandlingarna under rubriken Aktuella upphandlingar här till vänster.

Lämna anbud/ansökan – så går det till

Örebro kommun använder elektronisk anbudsgivning (ansökan) via ett upphandlingssystem som heter Visma TendSign. Ansök i första hand elektroniskt via Visma TendSign, som du når från sidan Aktuella upphandlingar.

När du går in första gången och ska lämna anbud/ansökan via sidan Aktuella upphandlingar, behöver du skapa ett användarnamn och lösenord genom att följa Visma Tendsign instruktioner om registrering. Det är kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud. Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen via sidan Aktuella upphandlingar.

Du som leverantör kan via Visma Tendsign prenumerera på upphandlingar inom ditt branschområde. Då skickas det automatiskt ett avisering när en upphandling matchar din bevakningsprofil.

Lagar och regler

Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), kommunens upphandlingspolicy och inköpsregler omfattar alla former av köp, hyra eller leasing av varor och tjänster samt entreprenader.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) styr vad som gäller för valfrihetssystem.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om LOU, LOV och upphandlingsregler samt om domstolsavgöranden.

Vad är ramavtal?

Det finns många områden där kommunen gör så frekventa inköp att det skulle vara orimligt att upphandla inför varje enskilt inköp. Exempel på sådana avtalsområden är kontorsmaterial, livsmedel och möbler.

Ramavtal innebär att leverantör och kommun genom offentlig upphandling kommer fram till vilka avtalsvillkor som gäller under avtalsperioden (vanligtvis 3–4 år).

De fasta avtalsvillkoren kan handla om modeller för prissättning, leveranstider, rutiner vid garanti och reklamation, beställningsmöjligheter, utveckling av elektronisk handel, tillhandahållande av statistik osv. De fasta avtalsvillkoren gäller för alla beställningar som görs av Örebro kommun.

29 september 2016 • 13.14

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats