Örebro kommuns kvalitetspris till VA-verksamheten

17 mar |

VA-verksamheten är vinnare av vårt kvalitetspris Nya steg 2015. De får priset för sitt uppströmsarbete som minskar skadliga ämnen i avloppsvattnet. Arbetet ger mindre miljögifter till Hjälmaren och ett renare slam som kan spridas på jordbruksmark. Utvecklingsarbetet bidrar starkt till en bättre miljö för örebroarna.

Från vänster Terese Sundvall, Helena Hasselquist och Lisa Osterman

Från vänster Terese Sundvall, Helena Hasselquist och Lisa Osterman

Syftet med Örebro kommuns kvalitetspris är att belöna verksamheter som har arbetat effektivt med utveckling som förenklat, förnyat och förbättrat sin verksamhet, till nytta för medborgarna.

– Vi är glada och stolta för priset, och vi tycker att det är extra roligt att juryn sett vilken nytta vår verksamhet gör för medborgarna. Att de sett att vårt arbete för renare avloppsvatten och ett slam som kan användas till gödning har stor betydelse för miljön, och därmed för medborgarna, säger enhetschef Lisa Osterman.

Arbete uppströms

En del av uppströmsarbetet innebär att ta prover uppströms från reningsverket och letar vidare för att hitta källorna till utsläpp av sådant vi inte vill ha till avloppet. Dessutom informerar VA-verksamheten hushållen om vad man får spola ner i avloppet.

– Då kan vi så småningom se till att avloppsvattnet innehåller bara kiss, bajs och toapapper, det vi vet att vi kan rena bort, säger miljöingenjör Helena Hasselquist.

Renare vatten och slam till gödning

I sin motivering till priset skriver juryn bland annat att reningsverket genom ett systematiskt arbete med att minska utsläpp till reningsverket, har lyckats få fram en restprodukt som är tillräckligt ren från gifter för att kunna användas som gödning i jordbruket. Genom minskning av skadliga ämnen i avloppet minskas också mängden av dessa ämnen i Svartån och Hjälmaren, och Örebroarna får en bättre miljö till lägre kostnad.

Mer än nittio procent av det renade slammet blir gödning till åkermark och resten går till Atleverket för täckning av avfallsdeponi.

Nu hoppas man i verksamheten att priset också ska ge mer uppmärksamhet till företag och allmänhet om hur viktigt det är med ett avloppsvatten som är fritt från föroreningar och kemikalier.

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats