Organisationsschema - förvaltning

Klickbart organisationsschema Örebro kommuns förvaltning

Socialförvaltning Vård- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen för funktionshindrade Gymnasieförvaltningen Förvaltningen förskola och skola Östernärke områdesförvaltning Miljökontoret Stadsbyggnadskontoret Tekniska förvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kommunledningskontor Organisationsschema - förvaltning

Organisationsschemaöppnas i nytt fönster - större format (JPEG)

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola