Vinterdäck

Vinterväglag = dubbdäck på?

Nej, har du en ny bil med antisladdsystem kan det räcka med så kallade friktionsdäck – dubbdäck är oftast onödigt och påverkar miljö och hälsa negativt.
 
Att många fortfarande använder dubbdäck bidrar kraftigt till en sämre luft i Örebro; när dubbarna nöter mot vägbanan frigörs små partiklar som följer med luften vi andas ner i lungorna. Där kan de orsaka luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Dubbdäcken gör dessutom att bullret ökar, liksom kostnaderna för vägunderhåll.  

Anpassa körningen till underlaget

Skillnaden i väggrepp mellan dubbade och dubbfria vinterdäck har minskat i takt med att däckmaterialet utvecklats. Många av oss som brukar köra på dubbade vinterdäck skulle kunna gå över till dubbfria, så kallade friktionsdäck, anpassade till nordiska förhållanden.

Det som avgör din säkerhet i vintertrafiken är hur du kör och bilens säkerhetsutrustning. Bilen bör vara utrustad med antisladdsystem. Det är extra viktigt om du väljer att köra med dubbfria vinterdäck. Cirka 99 procent av de nya bilar som säljs idag har antisladdsystem.

Däckens mönsterdjup är också viktigt. Lagen säger att en personbil ska ha minst 3 millimeter. mönsterdjup, men för ett bra väggrepp krävs minst 4–5 millimeter.
 
Körsättet är lika betydelsefullt och handlar om att hålla rätt hastighet, att anpassa körningen till underlaget och att hålla lämpligt avstånd till bilen framför. Andra faktorer som också påverkar är däckets kvalitet och lufttryck.

Om du ändå kör dubbat...

Vissa av oss kör med äldre bilar utan antisladdsystem eller ofta på isiga vägar. Då kan dubbdäck behövas. Tänk då på att inte köra med dem i onödan. Dubbdäck får användas 1 oktober till 15 april, men i vår del av landet kan du korta av den perioden avsevärt.
 
Hastigheten är också en viktig fråga. Enligt Trafikverket minskar partikelbildningen avsevärt med sänkta hastigheter. Med sänkta hastigheter minskar också buller och koldioxidutsläpp, och säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras.  

Detta gör Örebro kommun

Ungefär 70 procent av alla bilister i Örebro kör dubbat vintertid, enligt en räkning kommunen gjorde i februari 2010. Målet är att andelen inom en femårsperiod ska vara lägre än 40 procent. För att nå målet krävs en kombination av centrala beslut (t.ex. en försäljningsskatt på dubbdäck) och lokala åtgärder.
 
Det här gör Örebro kommun:

  • Vi minskar användningen av dubbdäck på kommunens egna fordon.
  • Vi informerar både däcksäljare och däckköpare om problem och lösningar.
  • För att få kommunens parkeringstillstånd för miljöbilar måste man lova att köra dubbfritt.
  • Resepolicy och reseriktlinjer ska minska antalet bilresor bland kommunens anställda.
  • En successiv sänkning av hastighetsgränserna i staden gör det mindre attraktivt att ta bilen korta sträckor, samtidigt som vägslitaget och nybildning av partiklar minskar.
  • Bättre kollektivtrafik och anpassning av trafiken till gåendes och cyklandes villkor bidrar till färre bilresor.
  • Insatser vid gaturenhållningen bidrar till att hålla nere halterna när läget är som värst.

 
Minskad användning av dubbdäck gör att färre dör av trafiken. Hjälp till du också!

 

29 oktober 2012 • 13.08

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7–17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10–17

Teckenspråk

211000@orebro.se

Politiskt ansvar

Tekniska nämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola