Atleverket

Atleverket

Atleverket är Örebro kommuns avfallsanläggning. Här finns också en av Örebros återvinningscentraler.

Avfallsanläggning

Öppet måndag–fredag kl. 7–16.
Här kan företag, verksamheter, föreningar och privatpersoner lämna osorterat grov- och byggavfall mot avgift, genom att väga in sitt avfall.

Skolklasser och föreningar/grupper kan göra studiebesök genom kommunens skolinformation.

Återvinningscentral

Här hittar du öppetttiderna för våra återvinningscentraler.
Här får hushållen kostnadsfritt lämna sitt sorterade avfall. Även företag och föreningar med ÅVC-kort kan lämna mindre mängder sorterat avfall här.

Mellringe, Glanshammar, Odensbacken och Hovsta är våra övriga återvinningscentraler.

Hitta hit

Atleverket, Tippvägen 1, ligger vid riksväg 51 (Norrköpingsvägen), cirka 7 km söder om Örebro centrum.  

Sök på kartor i högerspalten och skriv in Tippvägen 1.

Karta hitta till Atleverket

30 maj 2016 • 13.11

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Tekniska nämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats