Verksamheter och fastighetsägare

Avfall från företag delas upp i hushållsavfall och verksamhetsavfall

Hushållsavfall

Hushållsavfallet är det som blir kvar när du sorterat ut dina förpackningar och kommer från t.ex. personalutrymmen som toaletter och personalmatsal. Även papperkorgsavfall räknas som hushållsavfall. Allt restavfall och matavfall från restauranger och caféer klassas som hushållsavfall. Det är bara kommunen som har rätt att transportera hushållsavfallet.

Verksamhetsavfall

Övrigt avfall som uppkommer på en arbetsplats är verksamhetsavfall. Det kan till exempel vara produktionsspill och stora emballage.

Frågor

Har du frågor om vad som gäller för just dig och ditt företag, kontakta Servicecenter.

8 januari 2016 • 12.13

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Tekniska nämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats