Utskrift från www.orebro.se

25 mars 2014 • 13.21

Avfall och återvinning

sopbil och soptunna

Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning. Det som återvinns används till produktion av nya saker och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar.

På de här sidorna hittar du bland annat information om återvinningscentraler och öppettider, återvinningsstationer, företagskort, taxor, avgifter och mycket mer. Du hittar rätt genom att navigera i vänstermenyn.

Har du funderingar om vad du ska sortera var? Testa återvinningsguiden.


Det är en konst att sopsortera – en enkel konst.