Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Du har rätt till färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som kvarstår i minst tre månader och har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel (som t. ex. stadsbuss eller regiontrafik). För att få färdtjänst måste du vara folkbokförd i länet.

Restider

Resor med färdtjänst kan ske på samma tider som den ordinarie kollektivtrafiken, mellan kl. 05.30 och 24.00. Fredag och lördag natt kan du åka fram till kl. 02.00. Färdtjänsttillståndet gäller normalt för obegränsat antal resor i hela Örebro län. Du kan dessutom resa utanför länet men då är begränsningen 30 km från länsgränsen och resan ska börja eller sluta inom Örebro län. Är avståndet längre kan du ansöka om riksfärdtjänst. Lämna in ansökan i god tid innan din resa.

Lägsta avgift för färdtjänst är 40 kronor per resa.

Ansökan och information

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst görs via Länstrafiken i Örebro länlänk till annan webbplats, som ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst.  Där hittar du också mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst.

 

19 april 2016 • 14.14

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats