Bostadsanpassning

Ramp för funktionshindrade

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas. Bostadsanpassningen gör vardagen lättare och syftet är att t.ex underlätta att:

 • Förflytta sig i bostaden
 • Vila och sova
 • Laga mat och äta
 • Ta sig in och ut ur bostaden

Åtgärder inomhus är t.ex:

 • Kök och badrum
 • Breddning av dörrar
 • Anpassning av trösklar
 • Uppsättning av stödhandtag
 • Hissanordningar
 • Åtgärder på synnedsättning (annan belysning m.m.)

Åtgärder utomhus är t.ex:

 • Räcken
 • Ramper
 • Hårdgörande av gångväg
 • Rullstolsförråd
 • Hissanordningar

Kommunen hjälper dig att anlita hantverkare som utför bostadsanpassningen.

Ansökan

Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag, bostadsanpassningsbidrag från kommunen för att anpassa din bostad.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag och läs mer om hur du fylller i ansökan, vilka bilagor som krävs osv.

Handläggning och beslut

En handläggare på kommunen utreder och bedömer din ansökan och ditt behov. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag för. Om beslutet blir att du inte kan få bidraget du ansökt om, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Vad lämnas bidrag till?  

Bidrag till bostadsanpassningar lämnas för bostadens fasta funktioner och för den bostad du bor i året runt. Fasta funktioner är såna som man normalt inte tar med sig vid en flytt, till exempel kök och badrum.

Du kan få bidrag till andra åtgärder än ovan, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärderna och funktionsnedsättningen. Likaså ska det inte röra sig om ett tillfälligt funktionnedsättning, eller normalt bostadsunderhåll. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetägarens medgivande.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att tänka på

Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är begränsade på grund av att en person med funktionsnedsättning förväntas välja en bostad som inte kräver dyra anpassningsåtgärder. Ett exempel på en bostad som troligtvis inte är lämplig att byta till, är en bostad i två våningsplan, eftersom personen med funktionsnedsättning kan tänkas behöva få en hiss installerad mellanvåningsplanen. En sådan installation räknas som kostnadskrävande och kommunen kommer då inte att bevilja bidrag.

Vem kan ansöka om bidraget?

Bostadsanpassning lämnas till en person med funktionsnedsättning som äger en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.

13 november 2015 • 14.05

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Dokument

 • Folder, Bidrag till bostadsanpassning för funktionsnedsattaöppnas i nytt fönster (pdf, 413.3 kB)
RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats