Programnämnd social välfärd protokoll

Protokoll 2015–2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Programnämnd social välfärd oktober 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 117.5 kB)
PDF Programnämnd social välfärd september 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 101.1 kB)
PDF Programnämnd social välfärd juni 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 385.5 kB)
PDF Programnämnd social välfärd maj 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 875.7 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 31 mars 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 353.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 mars 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 977.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd februari 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 572.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 december 2015 - Reservation, Sverigedemokraternaöppnas i nytt fönster (pdf, 149.7 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 december 2015 - Särskilt yttrande, Moderaternaöppnas i nytt fönster (pdf, 274.2 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 december 2015 - Budgetyrkande, Miljöpartietöppnas i nytt fönster (pdf, 85.2 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 december 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 122.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 december 2015 - Yrkande, Liberalernaöppnas i nytt fönster (pdf, 541.2 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 december 2015 § 162 - Förlängning av projekt Bostad förstöppnas i nytt fönster (pdf, 292.1 kB)
PDF Programnämnd social välfärd november 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 921.6 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 5 november 2015 § 139 - Boende och lokaler för ensamkommande barn och ungaöppnas i nytt fönster (pdf, 450.7 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 5 november 2015 § 137 - Avtal om utförande av gruppbostad i Mellringeöppnas i nytt fönster (pdf, 378 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 5 november 2015 § 136 - Avtal om utförande av gruppbostad i Hovstaöppnas i nytt fönster (pdf, 378.5 kB)
PDF Programnämnd social välfärd oktober 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 326.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd september 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 887.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 september 2015 § 111 Granskning av internkontrollöppnas i nytt fönster (pdf, 337 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 september 2015 § 108 Samarbetspartner för gruppbostad i Mosåsöppnas i nytt fönster (pdf, 67.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 september 2015 § 107 Samarbetspartner för gruppbostad i Mellringeöppnas i nytt fönster (pdf, 71 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 3 september 2015 § 106 Samarbetspartner för gruppbostad i Hovstaöppnas i nytt fönster (pdf, 68.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd juni 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 883.5 kB)
PDF Programnämnd social välfärd maj 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 951.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd april 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 758.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 9 april 2015, § 45 Åtgärdsplan utskrivningsklara med betalningsansvaröppnas i nytt fönster (pdf, 374.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 9 april 2015, § 37 Förfrågningsunderlag gruppbostad 2016 i Mosås - del av Törsjö 3 67öppnas i nytt fönster (pdf, 147.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 9 april 2015, § 36 Förfrågningsunderlag gruppbostad 2016 i Mellringe - Ananasen 3 och 4öppnas i nytt fönster (pdf, 143.2 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 9 april 2015, § 35 Förfrågningsunderlag gruppbostad 2016 i Hovsta – del av Kumla 2 29öppnas i nytt fönster (pdf, 148 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 9 april 2015, § 34 Utförare Landbotorpsallénöppnas i nytt fönster (pdf, 146.1 kB)
PDF Programnämnd social välfärd mars 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 170.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd februari 2015öppnas i nytt fönster (pdf, 142.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 4 februari 2015, § 9 Avtal om utförande för uppförande av gruppbostad i Lillånöppnas i nytt fönster (pdf, 62.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 4 februari 2015, § 8 Avtal om utförande för uppförande av gruppbostad i Södra Lindhultöppnas i nytt fönster (pdf, 63.2 kB)

Protokoll 2008–2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Programnämnd social välfärd december 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 149.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 4 december 2014 § 180 - Upphandling av LSS-boende på Landbotorpsallénöppnas i nytt fönster (pdf, 64.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 4 december 2014 § 181 - Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd Ria Dorkasöppnas i nytt fönster (pdf, 63.8 kB)
PDF Programnämnd social välfärd november 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 145.3 kB)
PDF Programnämnd social välfärd 12 november, § 163- Rätt information på rätt plats och i rätt tidöppnas i nytt fönster (pdf, 26.2 kB)
PDF Programnämnd social välfärd oktober 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 75.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd september 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 101.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd juni 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 279.5 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd maj 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 209 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd april 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 97.7 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd mars 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 105.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd februari 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 213.8 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 4 december 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 358.9 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 4 december 2013 § 105 b - Förfrågningsunderlag för omvårdnadstjänsteröppnas i nytt fönster (pdf, 70.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 4 december 2013 § 104 b - Upphandling av samarbetspartneröppnas i nytt fönster (pdf, 78 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 12 november 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 189.3 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 12 november 2013 § 108 a - Kvinnohusetöppnas i nytt fönster (pdf, 561.7 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 9 oktober 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 462.8 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd september 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 240.9 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd maj 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 219.6 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd april 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 75.5 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd mars 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 2.4 MB)
PDF Programnämnd Social välfärd februari 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 96.5 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd december 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 93.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd november 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 85.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd oktober 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 226.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd september 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 88.9 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd augusti 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 60.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd juni 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 95.4 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd maj 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 55.7 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd april 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 50.8 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd februari 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 60.8 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd mars 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 432.6 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd december 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 31.3 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 30 november 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 48.4 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd 2 november 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 44.5 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd oktober 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 42.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd september 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 50 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd juni 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 61.3 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd april 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 60.8 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd mars 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 96.7 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd februari 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 61.2 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd januari 2011öppnas i nytt fönster (pdf, 56.5 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd december 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 70.4 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd november 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 61.8 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd oktober 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 50.6 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd september 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 65.1 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd juni 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 89.7 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd maj 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 65.9 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd april 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 281.3 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd mars 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 245.5 kB)
PDF Särskilt yttrande trygghetsboenden februari 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 55.9 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd februari 2010öppnas i nytt fönster (pdf, 102.7 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd december 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 79.9 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd november 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 54 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd oktober 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 49.1 kB)
PDF Programnämnd social välfärd september 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 73.6 kB)
PDF Programnämnd social välfärd juni 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 82.3 kB)
PDF Programnämnd social välfärd maj 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 59.3 kB)
PDF Särskilt yttrande V april 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 29.9 kB)
PDF Särskilt yttrande S och V april 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 77.4 kB)
PDF Programnämnd social välfärd april 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 81.3 kB)
PDF Yrkande tillgänglighet s och v mars 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 96.9 kB)
PDF Programnämnd social välfärd mars 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 112.4 kB)
PDF Reservation februari 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 44.6 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd februari 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 93.4 kB)
PDF Programnämnd Social välfärd januari 2009öppnas i nytt fönster (pdf, 81.4 kB)
PDF Särskilt yttrande ökat flyktinganslag december 2008öppnas i nytt fönster (pdf, 157.6 kB)
PDF Reservation Berggården december 2008öppnas i nytt fönster (pdf, 81.6 kB)
PDF Programnämnd social välfärd dec-08öppnas i nytt fönster (pdf, 97.2 kB)
PDF Reservation nov-08öppnas i nytt fönster (pdf, 98.7 kB)
PDF Programnämnd social välfärd nov-08öppnas i nytt fönster (pdf, 188.7 kB)
PDF Programnämnd social välfärd Oktober 08öppnas i nytt fönster (pdf, 163.6 kB)

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? 
Mejla till social.valfard@orebro.se

19 oktober 2016 • 09.05

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats