Socialförvaltningen

Ansvarsområden

Social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda, förebyggande arbete, serveringstillstånd.

Ansvarig nämnd

Socialnämnd väster och socialnämnd öster.

Antal anställda

Cirka 350.

Verksamhetsområden inom förvaltningen

Område förebyggande och mottagning, område barn och familj, område ungdom och familj, område vuxna.

Förvaltningschef

Susanne Bergström.

På webben

Vård och stöd

20 januari 2012 • 11.38

Dela:

Kontakt

019-21 10 00
Måndag–fredag kl. 7–18
Lördag kl. 11–15

Drottninggatan 5 (besök)
Måndag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 11–15

Teckenspråk

211000@orebro.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola