Välkommen till Kryddgårdsskolan

en F-3-skola i Sörbyängen
Kryddgårdsskolan är en del av tanken om en sammanhållen skolgång för elever från årskurs F till årskurs 9 i Sörbyängens skolområde.
Till läsår 4 går eleverna över till Sörbyängsskolan och till läsår 7 börjar man på Navet.

Trygghet, Glädje och Nyfikenhet

Detta är våra värdegrundsord som vi bestämt tillsammans på skolan.

Läs merWord

Information om förskolor och skolor i "Ängenområdet"

Örebro kommun arbetar sedan en tid med hur vi på bästa sätt ska ta emot alla barn och elever i ”Ängenområdet” de kommande åren. Antalet barn och elever ökar i Örebro kommun och ”Ängenområdet” är ett av de områden som växer allra mest. Behovet av både förskoleplatser och skolplatser är därför stort.

Läs mer


Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 54