Välkommen till Kryddgårdsskolan

en F-3-skola i Sörbyängen


Kryddgårdsskolan är en del av tanken om en sammanhållen skolgång för elever från årskurs F till årskurs 9 i Sörby skolområde.


Trygghet, Glädje och Nyfikenhet

Detta är våra värdegrundsord som vi bestämt tillsammans på skolan.

Läs merWord

Förändringar i "Ängenområdets" skolor

För att kunna ta emot alla barn och elever i ”Ängenområdet” på bästa sätt de kommande åren genomför vi dessa förändringar.

Läs mer


Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 54