Välkommen till

Västra Engelbrektsskolan

Jubileumstårta

På vår skola arbetar vi med utomhuspedagogik med naturpedagoger, trivselprograälm på raster och har tre profiler, dans, musik  och fotboll! Vi arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen i alla årskurser.

Välkommen på information inför skolvalet!

Tisdag 19 januari kl. 18 i aulan.

Vi berättar om arbetet på skolan och om våra profiler. Skolrestaurangen bjuder på soppa och bröd.

Västra Engelbrektsskolan | Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Leveransadress: Fridgatan 4, 703 58 Örebro | Postadress: Box 31520, 701 35 Örebro
E-post: vastraengelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 26 40 | Fax: 019-21 39 00

Örebro kommuns webbplats

Västra Engelbrektsskolan