Välkommen till

Västra Engelbrektsskolan

Jubileumstårta

På vår skola arbetar vi med utomhuspedagogik med naturpedagoger, trivselprogram på raster och har tre profiler, dans, musik  och fotboll!


Västra Engelbrektsskolan | Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Leveransadress: Fridgatan 4, 703 58 Örebro | Postadress: Box 31520, 701 35 Örebro
E-post: vastraengelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 40 | Fax: 019 - 21 39 00
Örebro kommuns webbplats

Västra Engelbrektsskolan