Sidhuvudbild

Välkommen!

Gumaeliusskolan som är en åk 7-9 skola, ligger centralt på väster i Örebro. Skolan har arbetat med arbetsenheter sedan 1983. Nu finns 7 arbetsenheter. I dessa går ca 560 elever fördelade på 19 klasser. Alla elever har valt en profil. På skolan finns profilerna dans, ishockey, fotboll, ridning, engelska, bild&form, discovery och ämnesfördjupning. Skolan drivs sedan årsskiftet 2007/08 som en Intraprenadskola.

Skolvalsprocessen inför läsår 2017-18

Mars

Under mars månad kommer färdighetstester att genomföras i nedanstående profiler. OBS! Kallelse kommer per post!

Dans: 13 mars, Kulturskolan
Ridning: 21 mars, Karlslund
Ishockey: 21 mars, Trängens ishall
Fotboll: Endast anvisningselever får denna profil vid första antagning
Bild och form: Endast anvisningselever får denna profil vid första antagning

Senast 31 mars: Besked om antagning per post.

April

7 april: Svar ska vara skolan tillhanda om man tackar JA till antagningen.
Efter 7 april kommer besked till reserver om man blivit antagen.

20 april: Svar från reserver ska vara skolan tillhanda om man tackar JA till antagningen.

Maj

16 maj: Besöksdag för blivande åk 7 med nya klassen på Gumaelius City. Föräldramöte samma dag kl. 18.00. Kallelse kommer per post!

 Gumaelius City

Under läsåren 2016-2017 och 2017-2018 renoveras Gumaeliuskolan. Därför har elever och personal temporärt flyttat till Nikolaiskolan. För att Gumaeliusandan ska leva vidare även under detta år kallas skolan Gumaelius City.

Besöksadress: Oskarsparken 10 
Frånvaroanmälan

Vid sjukdom anmäler ni på e-skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringer 019-21 22 46
LedighetsansökanPDF

Specialkost

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta
skolsköterskan.

I de fall barnet/eleven ska börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen.

Kontakta därefter skolsköterskan.

Övningsskola

Föräldratelefon
Örebro kommun

Gumaeliusskolan | Box 31510 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019-21 22 40 | Kartalänk till annan webbplats | Karta Gumaelius Citylänk till annan webbplats

Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan