Sidhuvud

Välkommen till Närkes Kils skola!

Närkes Kils skola är en F-6-skola med integrerat fritidshem.
Läs mer

Vårterminen 2017

Se våreterminens datum och tider här! Där ser du även vilka datum fritids stänger tidigare (16.00)!

Händer i januari-februari


25 januari: Elevråd

27 januari: Studiedag. Fritids är stängt!

2 februari: Sista dag att lämna in sportlovslappen till fritids. Du hittar den här.Word

3-5 februari: Nationella avlusningsdagarna. Läs mer nedan.

10 februari: Skoldisco

20-24 februari: Sportlov

27 februari: Fritids stänger 16.00 pga APT.


Fre 13/1:

SPRINGMASK

Det går springmask på skolan! De kända fallen hör hemma i Norrgården. Håll lite extra koll, tack!

Nationella avlusningsdagarna, 3-5 februari

Läs mer om huvudlöss här.Word

Protokoll elevråd 14/12 2016

Närvarande: Jonathan, Emma, Edwin, Ella, Teodor, Peter

Föregående protokoll.

Representanterna pratar med sina klasser om kladdande på väggarna i skolans lokaler.

Utvärdering av terminens arbete. Elevrådsrepresentanterna är nöjda med sin och övriga elevers möjlighet att påverka sin situation i skolan.

Datum för nytt elevrådsmöte kommer i januari 2017.

Elevrådet önskar eder alla en GOD JUL!

Logga Närkes Kils skola
Dagens lunch

Smartare mat

Örebro kommun strävar efter Smartare Mat vilket berör skollunchen på Närkes Kils skola. Här kan du läsa mer om vad det innebär!länk till annan webbplats

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola