Sidhuvud
In English
|

Sveaskolan är en skola mitt i Örebro, ett par kvarter från stadens centrum med affärer och torg. Här finns förskoleklass, årskurs 1 - 6 i grundskolan, grundsärskola, grundsärskola med inriktning träningskolan, och fritidshemsverksamhet.

"Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att Sveaskolan når ett mycket bra resultat av arbetet med normer och värden."

Skolverkets utbildningsinspektion

Information om förskolor och skolor i "Ängenområdet"

Örebro kommun arbetar sedan en tid med hur vi på bästa sätt ska ta emot alla barn och elever i ”Ängenområdet” de kommande åren. Antalet barn och elever ökar i Örebro kommun och ”Ängenområdet” är ett av de områden som växer allra mest. Behovet av både förskoleplatser och skolplatser är därför stort.

Läs mer

Vill du börja på Sveaskolan?

Vill man gå i skolan på Sveaskolan är det bara att ta kontakt med oss. Enklast ringer ni vår rektor eller så fyller ni i intresseanmälan så hjälper vi er med ert skolval.

Du kan göra ditt skolval mellan 15 januari – 15 februari. Från och med ht 17 är det denna period som gäller för ansökningar.

Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope

Aktuellt på Sveaskolan

Jullovet är snart här! Önskar ni fritidsomsorg, fyll i denna blankett och lämna in på er fritidsavdelning.

-Fritidsblankett-Word

Kolla in :-)

Karta


Frånvaroanmälan

Telefon 019-21 31 45 före kl. 08.00

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan