Ren luft

Himmel, moln och träd

Frisk luft är en viktig förutsättning för god hälsa. Särskilt känsliga grupper för luftföroreningar är barn, gamla och personer med i luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar. Den största delen av luftföroreningarna i stadsluften kommer från vägtrafiken, men lokalt kan även småskalig vedeldning bidra. För mer information om luftföroreningarnas hälsoeffekter och det nationella miljömålet "Frisk luft", se nationella miljömålsportalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Örebro kommun görs regelbundna mätningar av luftkvaliteten. Sedan flera år finns en mätstation i gatumiljö vid Rudbecksgymnasiet och en i takhöjd på Rådhuset. De föroreningar vi mäter är partiklar, kvävedioxid och bensen.

Eftersom det är både svårt och dyrt att mäta föroreningar överallt används datormodellen SIMAIR för att beräkna halter i hela tätortenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontrollmätningar har visat att dessa beräkningar ger en bra bild av situationen för de flesta föroreningar.

7 januari 2015 • 13.40

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Miljönämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats