Naturmark

Träd i park

Vad är naturmark?

De tätortsnära natur- och skogsområdena kallas för naturmark. Naturmark associerar de flesta till skogen, men enligt en annan definition av ordet är naturmark detsamma som mark som inte är bebyggd eller anlagd. Det betyder att vi får räkna in en hel del annan mark som inte hör till skogen.

Naturmark kan vara ett enskilt träd som sparats, en dunge man lämnat kvar på en bostadsgård för barnens lek eller ett fint skogsområde som görs till strövområde och rekreationsskog. Andra områden fungerar som bullerskydd, friskluftskorridorer eller för att skilja olika områden åt.

Naturmarkens skötsel

I Örebro kommun pågår ett målmedvetet arbete för att bibehålla och skapa en levande grönstruktur av attraktiva skogar, naturområden och stråk av parkmark. Målsättningen är att skapa goda livsmiljöer för oss innevånare och att bevara biologisk mångfald.

Alla innevånare, oavsett ålder eller handikapp, ska ha tillgång till ett rikt utbud av olika grönområden för rekreation, avkoppling och naturupplevelser i nära anslutning till bebyggelse, skola och arbete.

Läs mer om naturmarkens skötsel, skog närmast husen, skötsel för lek, biologisk mångfald och trygghet.

 

23 maj 2013 • 12.59

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Tekniska nämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats