Kvismaren och Sörön

rovfågel med fisk

Kvismaren ligger mitt på Närkesslätten och är en av Sveriges viktigaste våtmarker. Det är en välkänd och unik våtmarksmiljö med mycket rikt fågelliv. Det är ett statligt naturreservat, som kommunen sköter om.

Kvismaren är en av landets förnämsta fågelsjöar med mängder av häckande och flyttande fåglar. Öby kulle är centrum i Kvismaren, gör ett besök på våren när huggormar och snokar vaknar till liv. Mer information om Kvismarens naturreservatlänk till annan webbplats.

Utflyktstips Sörön

Du kan starta vid Öby kulle där det finns tips om andra "ingångar" till naturreservatet. Nordost om Östra fågelsjön ligger lövskogsreservatet Sörön, en pärla att göra utflykter i. Sörön är fint året om, men särskilt på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig under lövträden.

Vägbeskrivning

Kvismaren ligger cirka 15 km utanför Örebro. Ta väg 207 och sväng direkt höger mot Stortorp/Norrbyås. Efter ca 11 km, ta höger mot Öby kulle.

Kvismarens fåglar

Kvismaren består idag av stora betade fuktängar, buskmarker, vassar och öppna grunda vattenytor. Under vår och höst besöks området av tusentals rastande gäss och tranor. Det omväxlande vattenlandskapet lockar även mängder av andra våtmarksfåglar. För att förhindra att de grunda sjöarna växer igen regleras vattennivåerna med enkel pumpteknik. Bete och slåtter används för att hålla strandängarna (maderna) öppna.  

Ormar på Öby kulle

Ormarna på Öby kulle

Som ett nav mitt i naturreservatet ligger Öby kulle, en väl känd och unik övervintringsplats för ormar. Från kullen har du fin utsikt över hela området. Här startar också flera olika stigar eller rundslingor i området. Kvismaren förvaltas av Örebro kommun på Länsstyrelsens uppdrag. Kvismarenomfattar cirka 740 hektar. 

Kort historik

Förr i tiden fanns två grunda sjöar, Västra och Östra Kvismaren, omgivna av våtmarker. I slutet av 1800-talet torrlades landskapet för att ge människorna odlingsbar mark. De forna våtmarkerna gav så småningom fantastiska skördar, men de båda sjöarna växte igen med vass och vide. Kvismarens naturreservat har bildats i etapper från 1978 och framåt. Först på tur var det som idag kallas Östra fågelsjön, i början av 80-talet restaurerades Rysjön och några år senare Västra fågelsjön.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

  • skada mark eller växtlighet t ex genom grävning eller blomplockning
  • störa djurlivet
  • parkera på annat än särskilt angivna platser
  • använda båt eller kanot inom reservatet
  • tälta, göra upp eld och framföra motorfordon inom reservatet annat än på särskilt anvisade platser vid Öby kulle
  • störa betesdjuren
  • medföra okopplad hund.

  
Kvismaren och Sörön har stigar anpassad för personer med rörelsenedsättning. Vill du veta mer om tillgängligheten i området, se vår tillgänglighetsguideöppnas i nytt fönster (pdf, 2.3 MB)

12 november 2015 • 11.32

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Dokument
RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats