Programnämnd social välfärd

Till programområdet Social välfärd hör förutom programnämnden även två socialnämnder, två vård- och omsorgsnämnder, nämnden för funktionshindrade samt överförmyndarnämnden.

Nämnden ansvarar bland annat för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre samt för socialtjänsten i Örebro. Programnämnd social välfärd består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

E-post

social.valfard@orebro.se

20 januari 2016 • 15.33

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Mejla Servicecenter

 

 

Skicka e-post:


Dokument
RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats