Utskrift från www.orebro.se

4 juni 2014 • 10.48

Programnämnd social välfärd

Till programområdet Social välfärd hör två socialnämnder, två vård- och omsorgsnämnder, nämnden för funktionshindrade och överförmyndarnämnden.

Nämnden ansvarar bland annat för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre samt för socialtjänsten i Örebro.
Programnämnd social välfärd består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

E-post

social.valfard@orebro.se