Släktforskning och lokalhistoria

Den viktigaste källan för släktforskaren är kyrkoboksmaterialet. Detta finns på stadsarkivet dels som inskannade bilder via två internettjänster som kan användas på publika datorer i stadsarkivets forskarsalar, dels i form av mikrokort.

Stadsarkivet har internettjänsterna SVAR och Arkiv Digital tillgängliga på flera datorer i sina forskarsalar. De inskannade kyrkoböckerna finns för hela Sverige fram till ca 1930 beroende på typ av material.

Mikrokort för hela Örebro län finns i stadsarkivets forskarsalar. Tidsperioden för kyrkoböckerna på mikrokort är 1600/1700-tal - ca 1930.

Även icke-kyrkligt material av intresse för släktforskning finns på mikrofilm och som internettjänster, till exempel domböcker, militära rullor, bouppteckningar med mera.

Bokning av läsapparater och datorer görs via stadsarkivets expedition.

I stadsarkivets originalhandlingar finns mycket av släktforsknings- och lokalhistoriskt intresse. Framför allt i kommunalnämndernas och fattigvårdsstyrelsernas protokoll och handlingar. Ett intressant arkiv är också Arbetshuset i Örebro.

I biblioteket finns även många handböcker och annan litteratur som rör arkiv, släkt- och hembygdsforskning. Även en stor samling topografisk litteratur om Örebro och Örebro län finns.

Stadsarkivet tillhandahåller arkivmaterial för släktforskning men har tyvärr inte möjlighet att utföra släktforskningsuppdrag.

Internettjänster

Arkiv Digitals tjänst AD Online finns tillgänglig utan kostnad på datorerna i forskarsalen. Här finns inskannade kyrkoböcker från 1600-tal - ca 1930, bouppteckningar till ca 1900 och andra arkivhandlingar i färg.

Riksarkivets tjänst med databaser och inskannade arkivhandlingar "Den digitala forskarsalen" på SVAR:s hemsida finns tillgänglig utan kostnad på två datorer. Här finns bland annat inskannade kyrkoböcker från 1600-tal - ca 1930, mantalslängder för åren 1642-1820 och militärrullor från 1600-1800-tal.

Emiweb är en internettjänst med databaser om den svenska emigrationen och immigrationen som finns tillgänglig utan kostnad på datorerna i forskarsalen. Stadsarkivet medverkar i denna nationella databas med emigrantregistret för Örebro län.

Register och databaser

Många register av intresse för släktforskaren finns i stadsarkivets forskardatorer. Till exempel  kyrkoboksregister, emigrantregister, bouppteckningsregister, protokollsregister, domboksregister, register till sockenstämmoprotokoll med mera. Alla kända tryckta person- och ortsregister som rör arkivmaterial från Örebro län finns i biblioteket.

Stadsarkivet arbetar för att samla alla digitala register till forskningsintressant material som rör Örebro län och göra dem tillgängliga på forskardatorerna. Även många CD-skivor med släktforskningsintressanta databaser finns på stadsarkivet. Till exempel Sveriges dödbok, Smedskivan, CD-Emigranten, Vallonskivan, Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980 och flera Stockholmsskivor med rotemansregistret.

Släktutredningar

Stadsarkivet samlar också in släktutredningar, både större och mindre, för att göra dessa forskningsresultat tillgängliga för allmänheten.

För närvarande finns ett 70-tal släktutredningar. Dels finns mindre sådana i en pärm i forskarsalen med sockenregister till, och dels mer omfattande utredningar i arkivet.

Även en släktforskningsdatabas finns på stadsarkivets faktadator. Denna innehåller för närvarande cirka 33 000 personer. Databasen består av bidrag från olika släktforskare och rör i första hand Örebro län.

Förutom Funks släktforskningsregister över i stort sett alla örebroare i äldre tid, finns 5-6 större släktutredningar. Funks register publiceras succesivt i stadsarkivets dokumentarkiv på webben. Stadsarkivet har också en volym innehållande Rasmus Ludvigssons sällsynta genealogiska tabeller från 1500-talet, med släkttavlor för det svenska medeltidsfrälset.

En förebild för den som vill ha idéer hur ett släkt- och släktforskningsarkiv kan ordnas kan Göran Bergmans släktarkiv vara. Denna samling innehåller omfattande och väl presenterade släktutredningar med bilder och kopior av handlingar, dessutom originaldokument, bandinspelningar, fotografier och negativ.

Ett intressant personarkiv är också Gustav Lööws ägarlängder över alla gårdar i Stora Mellösa socken omfattande medeltiden till cirka 1900.

3 april 2013 • 12.12

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats