Hjälmaren

Vy över en grässlänt med Hjälmaren i bakgrunden

Hjälmaren är sex mil lång och nästan två mil bred, vilket gör den till Sveriges fjärde största sjö. Medeldjupet i Hjälmaren är 6 meter och det största djupet ligger på 22 meter. Hjälmare kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg. Den byggdes 1639, är över en mil lång och har nio slussar. Via denna kan du ta dig till Stockholm.

Hjälmaren sänktes under 1880-talet med nästan två meter genom utdikning, invallning och reglering. Mycket av jordbruksmarken i Kvismaredalen och de östra delarna av Örebro vid Oset och Rynningeviken är därför gammal sjöbotten. 

I och omkring Hjälmaren

Det finns många öar i Hjälmaren, till exempel Vinön, Björkön, Valen och Essön. Till Vinön, som är den största ön, kan man åka med en färja som går varje dag från Hampetorp.

Du kan läsa om utflyktsmål vid Hjälmaren på sidan om naturreservat.

Vattnet i Hjälmaren

Hjälmaren har otillfredsställande ekologisk status och har övergödningsproblem. Sjön är naturligt en näringsrik sjö men tar emot stora mängder näringsämnen samt vissa miljögifter från lerjordarna i slättlandskapen, det omfattande jordbruket runt sjön, avloppsreningsverken och orenat dagvattnen.

I vattenplanen finns angivet hur kommunen planerar att arbeta för att nå en bättre status på vattnet i Hjälmarenöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB).

8 maj 2015 • 09.31

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats