Radon

Radondosa för mätning av radon i hemmet. Foto Erik Lundell.

Radondosa för mätning av radon i hemmet. Foto Erik Lundell.

Radon är en hälsorisk som man kan göra något åt. Radon i inomhusluften orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Risken att få lungcancer av radon ökar kraftigt om man utsätts för cigarettrök. Av de drabbade är 90 procent rökare eller utsatta för passiv rökning.

Fakta om radon

Radon bildas av ett radioaktivt grundämne, radium-226. När radium sönderfaller bildas radongas. Radon finns naturligt i mark och berggrund och vid sönderfall avges strålning. Radonets sönderfallsprodukter kallas radondöttrar och deras atomkärnor fastnar på rök och damm. Vid inandning följer dessa med ner i lungorna och avger strålning. Strålningen kan då ge upphov till lungcancer. Radongas mäts i Bq/m3 luft (becquerel per kubikmeter luft). Radongas förekommer även i byggnadsmaterialet "blåbetong" samt i vatten.

Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats och på Boverkets radonguidelänk till annan webbplats.

Var finns radon?

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
  • Byggnadsmaterialet (s.k. blå lättbetong).
  • Vatten som används i hushållet.
Markradonkarta - klicka på bilden så blir den större

Markradonkarta - klicka på bilden så blir den större


I Örebro kommun finns det flera områden där marken avger extra mycket radon både till luft och vatten, se Markradonkarta för Örebro kommun.öppnas i nytt fönster (pdf, 350.9 kB)

Vi har även en hel del hus byggda av s.k. blå lättbetong. Blåbetong användes under främst 1950- och 1960- talen, men förbjöds 1975 som byggmaterial.

Radonmätning

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Bra att veta är att ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir mätresultatet. Mätningen ska pågå i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Hur går mätningen till?

Placera radondosorna enligt anvisningar från laboratoriet. Mätningen ska göras i minst två rum i bostaden. Om du har flera våningsplan med bostadsrum ska du göra minst en mätning på varje plan. Under mätningen ska alla till- och frånluftsventiler i bostaden vara öppna och du ska leva normalt. När mättiden är slut skickar du dosorna tillsammans med ett ifyllt formulär tillbaka till laboratoriet.

När bör du inte mäta?

Du bör inte mäta radon när du renoverar eller bygger om, undantaget för mindre reparationer som tapetsering och liknande. Är du bortrest och ingen är hemma på minst tre veckor bör du också vänta.

Här köper du mätdosor

Godkända mätlaboratorier i Sverige:

Radonmätning i flerbostadshus

Fastighetsägare till flerbostadshus som hyr ut lägenheter har ansvar för att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta innefattar t.ex. att mäta radonhalten för att säkerställa att den inte överstiger Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m³.

Enligt SSMs (Strålsäkerhetsmyndigheten) "Metodbeskrivning (2005:01) för mätning av radon i bostäder" bör mätning ske i alla lägenheter med markkontakt, dvs. där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna våningsplan bör mätning göras i minst en lägenhet per våning, mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna per högre beläget plan.

Mätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Läs mer under "Dokument" till höger.

Radonsanering

På Svensk Radonförenings hemsida finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.länk till annan webbplats

Radon på arbetsplatsen

Läs på Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Radonsaneringsbidrag

Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av 2014, enligt ett beslut från Regeringen. Från 1 januari 2015  går det inte längre att söka bidraget. Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat.

Mer information finns i Boverkets broschyr "Information om radonbidrag till egnahem" som man kan hitta under "Bidrag och blanketter" på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

26 februari 2016 • 13.16

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar
Miljönämnden

Länkar

Dokument

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats