Asbest (eternit)

Informationen är avsedd för dig som privatperson som ska hantera asbest i hemmiljön. Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket.länk till annan webbplats

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för olika fiberartade kristalliserade mineral. Materialet används främst för dess hållfasthet, smidighet och värmeisolerande egenskaper. Asbest kan exempelvis finnas i vägg- och takplattor, värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Det kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix.
I slutet av 1800-talet tillverkade Ludvig Hatschek en konstgjord stenplatta som ersättning för takskiffer. Plattan bestod av 90% cement och 10% asbest och fick handelsnamnet eternit.

Hälsorisker

Damm från asbest är farligt att andas in. Så länge asbesten är bunden i ett fast material dammar det inte. Att andas in asbestfibrer kan orsaka cancer, främst i andningsorganen. Små fibrer kan fastna i lungblåsan och kan sedan transporteras vidare till exempelvis lungsäck och bukhinna. Asbest förbjöds 1976 och totalförbjöds 1982. Därför kan hus som är byggda innan 1977 innehålla asbesthaltigt byggmaterial.

Vad kan du göra själv?

Du får hantera asbesthaltiga material på ditt eget hus, men du ska ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och olägenhet för omgivningen. Inomhus bör du inte hantera asbesthaltiga material själv utan bör istället anlita ackrediterad fackman. Detsamma gäller för lös asbest.  

Demontering av eternitplattor

Vid demontering av eternitplattor ska dessa hanteras så att de inte går sönder. För att minska bildningen av damm kan eternitplattorna fuktas genom vattenbegjutning. Observera att du inte ska använda högtryckstvätt eftersom det kan frigöra dammpartiklar. Den fuktiga massan som kan bildas ska samlas upp innan vattnet hinner avdunsta och packas i tätförslutande förpackning. Förpackningarna ska märkas med "Innehåller asbest " och hanteras som farligt avfall.  

Skyddsutrustning

För att skydda dig måste du enligt Arbetsmiljöverket använda ansiktsmask av typ halvmask med partikelfilter PM3 och skyddskläder av engångstyp om du ska ta ner eternitplattor utomhus. Efter arbetet ska du tvätta dig noga. För att minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön kan du vidta några skyddsåtgärder:

  • Ta av dig arbetskläderna utomhus.
  • Byt helst arbetskläder mellan arbetspassen.
  • Använd inte dammsugare för att suga upp asbestpartiklar, de sprids i luften nästa gång du dammsuger även om du bytt dammsugarpåse emellan. 

Avfallet

Kasta engångskläder, handskar och asbestavfall i en tätförslutande förpackning tydligt märkt med varningstext -Innehåller asbest. Avfallet ska hanteras som farligt avfall och lämnas till Atleverket.

20 april 2011 • 09.22

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 8-16

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 11.30-16

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar
Miljönämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats