Huvudcykelstråk

Örebro satsar på huvudcykelstråk för arbetspendling.

Av de 15 planerade lederna är Svampenleden, Hagaleden, Oxhagenleden, Västerleden och Örnsrolänken klara.

Karta över befintliga och planerade cykelstråk. Klicka på bilden för att få en större karta.

Flera förbättringar för cyklisterna

Huvudcykelstråk innebär att cykelbanorna är breda och raka, utan tvära svängar med god belysning och tydlig orange markering. Vid vissa korsningar mellan cykelbana och gata är cykelbanan genomgående tvärs över gatan. Den genomgående cykelbanan är tydligt markerad. Den ska vara:

  • upphöjd över gatan.
  • i samma material som cykel- och gångbanan i övrigt och inte avbruten av t. ex. kantsten.
  • tydligt avgränsad mot beläggningen i gatan.

Om inte dessa kriterier uppfylls avbryts gång- och cykelbanan vid gatan och fortsätter på andra sidan. Då gäller samma regler som när du går eller cyklar ut på en gata från en gång- eller cykelbana.

En satsning på att få fler att välja cykeln

Huvudcykelstråken riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa. För att ytterligare underlätta för cykelpendlarna kommer huvudcykelstråken att prioriteras vid snöröjning.

Utöver huvudcykelstråken kommer det att finnas ett mer finmaskigt nät av cykelvägar i staden med höga krav på trafiksäkerhet. Arbetet med cykelstråken är en tydlig markering att cyklisterna är viktiga i trafiken och är en del av kommunens satsning på att få fler lämna bilen hemma.

3 september 2015 • 16.10

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats