Gladarberget

Klicka på en bild för att starta bildspelet.

Skogen här är av det äventyrligare slaget. Terrängen är kuperad och mellan de stora stenarna och blocken växer äldre granar och tallar. För att ta dig fram och uppleva skogen finns ett flertal slingrande stigar att välja mellan.

I den norra delen av reservatet är skogen ganska ung. Här växer mestadels lövträd så som björk, asp och någon enstaka ek. Den äldre delen av skogen finns i den södra delen av reservatet. Här dominerar gran och tall och träden kan vara kring 120 år gamla. Eftersom skogen har fått åldras utan att avverkas så finns det gott om döda träd. Många arter av svampar, lavar, mossor och insekter lever av den multnande döda veden. Tillsammans återför de näringen från trädet till jorden så att nya träd kan få nytta av denna. Fåglar drar också nytta av att leta upp smådjuren som lever i veden.

På marken växer blåbärsris, mossor och ormbunkar. Krypandes över mossan syns Carl von Linnés älsklingsblomma, den lilla linnean. Här finns också en del sällsyntare växter, som busken blåtry och orkidén nattviol.

Försommarnätter kan du känna doften av nattviol i skogen. Foto: Torbjörn Arvidsson

Försommarnätter kan du känna doften av nattviol i skogen. Foto: Torbjörn Arvidsson

Skötsel

Större delen av naturreservatet kommer att få utvecklas fritt och på sikt bli en orörd naturskog. I lövskogen kommer vissa gallringar och röjningar göras för att gynna ädellövträd och se till att man får en blandning av olika trädslag i skogen.

Syfte

Reservatet har kommit till för skydda och utveckla ett bostadsnära grönområde med höga rekreations- och naturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål
  • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  • framföra motorfordon, (undantag för personer med rörelsenedsättning).
  • parkera annat än på anvisad plats
  • rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
  • sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Vägbeskrivning

Gladarberget ligger söder om samhället Hovsta, cirka 10 kilometer från Örebro centrum. Kör väg 50 mot Falun, sväng sedan av mot Hovsta centrum och ta dig söderut genom samhället. Parkering till reservatet finns vid Lundbackavägen.

Bussen tar dig till Vetevägenlänk till annan webbplats. Från den hållplatsen är det cirka 350 meter ned till parkeringen där du kan ta dig in i reservatet.
 
Reservatet bildades 2010 är 33,5 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

11 oktober 2016 • 15.06

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Dokument

Kartor

Dokument

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats